Panahon ng mga Hapones sa Panitikang Pilipino

FineLookingLoyalty avatar
FineLookingLoyalty
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Anong panahon ng panitikang Pilipino ang ginawa sa pagitan ng 1941-1945?

Gintong Panahon ng Panitikang Pilipino

Sinong mga manunulat na Pilipino ang kinilala sa panahon ng mga Hapones?

Liwayway A.Arceo at Genoveva Edroza-Matute

Anong tulang may malayang taludturan ang kinagigiliwan ng mga Hapones?

Haiku

Anong samahan ng mga mandudulang Pilipino ang nagtatag ng mga dula noong Panahon ng mga Hapon?

Dramatic Philippines

Anong dula ang sinulat ni Jose Maria Hernandez?

Panday Pira

Anong mga paksa ang karaniwan sa mga tulang sinulat noong Panahon ng mga Hapon?

Lahat ng nabanggit

Sino ang sumulat ng mga kwentong "Sino ba Kayo?", "Dahil sa Anak" at "Higanti ng Patay"?

Julian Cruz Balmaceda

Ano ang titulo ng maikling kwentong nanalo ng First Place sa taong 1945?

LUPANG TINUBUAN

Sino ang awtor ng maikling kwentong 'Lupang Tinubuan'?

Narciso Reyes

Ano ang tema ng maikling kwentong 'Lupang Tinubuan'?

Ang kahalagahan ng pamilya sa komunidad

Sino ang sumulat ng maikling kwentong 'UHAW ANG TIGANG NA LUPA'?

Liwayway Arceo

Study Notes

Panahon ng mga Hapon sa Panitikang Pilipino (1941-1945)

 • Ipinagbawal ng mga Hapones ang paggamit ng wikang Ingles at pinatigil ang mga pahayagan sa Ingles, maliban sa Tribune at Philippine Review.
 • Kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino na sina Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza-Matute dahil sa mga makintal na maka-feministang maikling-kwento.
 • Ang isang manunulat ay likas na manunulat at nabigyang sigla ang Wikang Pambansa.
 • Binigyan pa nila ng pagkakataon ang isang Pilipino, si Jose P. Laurel, upang mangulo sa bayan sa kanilang “pamatnubay.”

Mga Tula sa Panahon ng mga Hapon

 • Ang karaniwang paksa ng mga tula noong Panahon ng Hapon ay tungkol sa bayan o sa pagkamakabayan, pag-ibig, kalikasan buhay lalawigan o nayon, pananampalataya, at sining.
 • Haiku – 5-5-7, isang tulang may malayang taludturan na kinagigiliwan ng mga Hapones, maikli lamang ngunit nagtataglay ng masaklaw at matalinhagang kahulugan.
 • Tanaga – 7-7-7-7, matalinhaga, karaniwang anyo, malaya.

Dula sa Panahon ng mga Hapon

 • "Dramatic Philippines" ang samahan ng mga mandudulang Pilipino.
 • Iilan sa mga nagsisulat ng dula ay sina Jose Maria Hernandez, Francisco Rodrigo, Clodualdo del Mundo, at Julian Cruz Balmaceda.

Maikling Kwentong sa Panahon ng mga Hapon

 • Ang pinakamahusay na akda ng taong 1945 ay pinili ng lupon na binubuo ni Francisco Icasiano, Jose Esperanza Cruz, Antonio Rosales, Clodualdo del Mundo, at Teodor Santos.
 • Ang 25 maikling kwentong pinili ay pinasuri naman kina Lope K. Santos, Julian Cruz Balmaceda, at Inigo Ed. Regalado.
 • First Place: "Lupang Tinubuan" ni Narciso Reyes, tungkol sa karanasan sa buhay ng awtor at nagpapahiwatig sa bawat tauhan sa kwentong Lupang Tinubuan na dapat balikan mo ang lugar kung saan ka ipinanganak at nagkamulat.
 • Second Place: "Uhaw ang Tigang na Lupa" ni Liwayway Arceo, tungkol sa dalagitang nagkaroon ng mga magulang na kailanman ay hindi kakikitaan ng paglalambing sa isa`t isa.
 • Third Place: "Lungsod, Nayon at Dagat-dagatan" ni Nester Vicente Madali Gonzales.

Explore ang kaligirang pangkasaysayan at mga kaganapan sa panahon ng mga Hapones sa Pilipinas mula 1941 hanggang 1945. Kilalanin ang ilang kilalang manunulat na babaeng Pilipino na kinilala sa kanilang mga maka-feministang maikling kwento. Alamin kung paano ipinagbawal ng mga Hapones ang paggamit ng wikang Ingles sa panitikan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser