47 Questions
34 Views
4.7 Stars

Oslo-akkoorden en het Israëlisch-Palestijns conflict

Discover the Oslo Accords and the negotiations between Israel and the PLO in the 1990s. Learn about the agreement for two states - Israel and Palestine, and the unresolved issues like borders and the status of Jerusalem. Test your knowledge on this historic peace agreement.

Created by
@OverjoyedLongBeach
1/47
Find out if you were right!
Create an account to continue playing and access all the benefits such as generating your own quizzes, flashcards and much more!
Quiz Team

Access to a Library of 520,000+ Quizzes & Flashcards

Explore diverse subjects like math, history, science, literature and more in our expanding catalog.

Questions and Answers

Waarom brak de Arabisch-Israëlische oorlog van '48-'49 uit?

Omdat de Arabische landen vonden dat Israël hun grondgebied onrechtmatig bezette.

Wat was het doel van de Arabische bondgenoten tijdens de oorlog van '48-'49?

Om de Joodse immigranten uit Israël te verdrijven.

Wanneer werden de bestandslijnen van de oorlog van '48-'49 vastgelegd als de Groene Lijn?

Tijdens vredesonderhandelingen na de oorlog.

Welk effect had de oorlog van '48-'49 op de grenzen van Israël?

<p>De bestandslijnen van de oorlog werden later erkend als de grenzen van Israël.</p> Signup and view all the answers

Wat is een belangrijk politiek probleem waarmee Palestijnse vluchtelingen te maken hebben?

<p>Ze mogen niet wonen of werken waar ze willen.</p> Signup and view all the answers

Welk land vormde een politiek probleem door Vietnamese bootvluchtelingen na de Vietnamoorlog op te nemen?

<p>Australië</p> Signup and view all the answers

Wat kenmerkt de Arabische bevolking van Israël?

<p>Ze vormen een minderheid in de Israëlische bevolking.</p> Signup and view all the answers

Welk doel had Israël met de bezette gebieden die tijdens de Zesdaagse Oorlog waren veroverd?

<p>Ze wilden historische bijbelse plaatsen in handen houden.</p> Signup and view all the answers

Wat was een effect van de Jom Kippoeroorlog op Israël?

<p>Grote verliezen aan beide zijden in termen van mensenlevens.</p> Signup and view all the answers

Waarom kozen de Arabische landen Jom Kippoer als dag om aan te vallen?

<p>Het was een dag met symbolische betekenis in het Jodendom.</p> Signup and view all the answers

Wat was de reden dat de Arabische Liga tegen het geven van nationaliteit aan Palestijnse vluchtelingen was?

<p>Om de herkomst van de Palestijnen niet uit het oog te verliezen.</p> Signup and view all the answers

Waarom kregen Palestijnen in Libanon geen Libanees burgerschap?

<p>Omdat ze geen grond mochten kopen of bepaalde beroepen uitoefenen zonder burgerschap.</p> Signup and view all the answers

Waarom gaf Israël de Palestijnse vluchtelingen niet toestemming om terug te keren?

<p>Om de Joodse meerderheid te behouden en uit angst voor loyaliteit van terugkerende vluchtelingen.</p> Signup and view all the answers

Wat was een motivatie voor Israël om de Palestijnse vluchtelingen niet terug te laten keren?

<p>Zorg voor vele Joodse vluchtelingen die naar Israël kwamen.</p> Signup and view all the answers

Welk aspect van Israël groeide ondanks grote moeilijkheden en ontwikkelde zich voorspoedig?

<p>Economie</p> Signup and view all the answers

Wat was een belangrijke factor in de ontwikkeling van Israël?

<p>Grote bevolkingsgroei</p> Signup and view all the answers

Wat was een reden voor Joodse immigratie naar Israël?

<p>Vervolging in eigen land</p> Signup and view all the answers

'Hoe voelde Israël zich ten opzichte van Joodse immigratie?'

<p>'Enthousiast'</p> Signup and view all the answers

'Wat was de belangrijkste wens van de Palestijnen volgens de tekst?'

<p>'Een eigen land Palestina hebben waar ze kunnen wonen'</p> Signup and view all the answers

'Wat werd gezien als een humanitair probleem volgens de tekst?'

<p>'Palestijnse vluchtelingenkampen'</p> Signup and view all the answers

Wat is de betekenis van de Groene Lijn?

<p>Een tijdelijke scheidingslijn tussen Israël en Palestina</p> Signup and view all the answers

Wat hield het 'Peel-plan' uit 1937 in?

<p>Delen van het gebied van Israël aan Joden en Arabieren toewijzen</p> Signup and view all the answers

Wat houdt het erkennen van een staat in?

<p>De nieuwe staat als lid van het internationale statensysteem accepteren</p> Signup and view all the answers

Waarom worden de gebeurtenissen rondom het ontstaan van de staat Israël 'Al Nakba' genoemd?

<p>'Al Nakba' betekent 'de catastrofe' in het Arabisch</p> Signup and view all the answers

Wat gebeurde er nadat Jordanië de Westoever had geannexeerd?

<p>Alle Palestijnse vluchtelingen kregen de Jordaanse nationaliteit</p> Signup and view all the answers

Wat is kenmerkend voor veel Palestijnse vluchtelingenkampen in Syrië en Libanon?

<p>Ze hebben beperkte toegang tot werk en woningen buiten de kampen</p> Signup and view all the answers

Wat gebeurde met Palestijnse vluchtelingen die in de Gazastrook terechtkwamen na de oorlog?

<p>'Ze mochten niet werken of wonen in Egypte'</p> Signup and view all the answers

'Hoe wordt een bestandslijn gewoonlijk vastgesteld?'

<p>'Na een wapenstilstand tussen beide partijen'</p> Signup and view all the answers

Wat is volgens de joodse traditie de betekenis van Jom Kippoer?

<p>Een dag van verzoening en gebed</p> Signup and view all the answers

Waarom begonnen de Arabische landen de oorlog tijdens Jom Kippoer?

<p>Om te laten zien dat er nooit verzoening kon zijn met Israël</p> Signup and view all the answers

Wat was de belangrijkste reden voor Egypte om vrede te sluiten met Israël?

<p>Economisch voordeel</p> Signup and view all the answers

Waarom wilde Egypte de Gazastrook niet terugnemen na het vredesakkoord?

<p>Vrees voor economische instabiliteit</p> Signup and view all the answers

Welk gebied gaf Israël terug aan Egypte na het vredesakkoord?

<p>De Sinaï</p> Signup and view all the answers

Welk land sloot in 1994 een vredesakkoord met Israël?

<p>Jordanië</p> Signup and view all the answers

Wat was de motivatie van Jordanië om vrede te sluiten met Israël?

<p>Economische versterking en stabiliteit</p> Signup and view all the answers

Waarom weigerden zowel Israël als de PLO lange tijd directe onderhandelingen met elkaar?

<p>'Drie Nee's' van de PLO en ontkenning van Palestijns volk door Israël</p> Signup and view all the answers

Wat zijn de redenen waarom sommige Israëliërs vinden dat de hele Westoever onderdeel moet blijven van Israël?

<p>Vanwege historische Joodse plaatsen uit bijbelse tijden en geloofsovertuiging.</p> Signup and view all the answers

Waarom zegt het Israëlische leger dat regels en beperkingen in de Westoever nodig zijn?

<p>Om de veiligheid te waarborgen en terroristische aanvallen te voorkomen.</p> Signup and view all the answers

Waarom klagen veel Palestijnen over het gedrag van Israël in de Westoever?

<p>Omdat Israël hun gewapend verzet stimuleert.</p> Signup and view all the answers

Wat is een van de problemen die Palestijnen op de Westoever ondervinden?

<p>Moeilijkheden om van het ene naar het andere gebied te reizen door militaire checkpoints.</p> Signup and view all the answers

Waarom zien veel mensen de voortdurende bouw van nederzettingen op de Westoever als een probleem?

<p>Omdat het landroof betekent en een Palestijnse staat blokkeert.</p> Signup and view all the answers

Wat is een argument van sommige Israëliërs om delen van de Westoever op te geven bij een definitief vredesakkoord?

<p>'Vanwege culturele belangen.'</p> Signup and view all the answers

Wat was een belangrijk twistpunt dat niet geregeld was in de Oslo-akkoorden?

<p>De precieze grenzen van beide staten</p> Signup and view all the answers

Welk land heeft geholpen om de Oslo-akkoorden tot stand te brengen?

<p>Noorwegen</p> Signup and view all the answers

Wat wilden de extremisten die president Sadat vermoordden bereiken?

<p>De vrede tegenhouden die gesloten werd tussen verschillende landen</p> Signup and view all the answers

Welke politieke partij in Palestina weigert vrede met Israël en wil niet accepteren dat Israël mag blijven bestaan?

<p>Hamas</p> Signup and view all the answers

Hoeveel jaar later zijn de moeilijke punten uit de Oslo-akkoorden nog steeds niet geregeld?

<p>Meer dan twintig jaar later</p> Signup and view all the answers

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Kodak
45 questions

Kodak

ClearedJadeite avatar
ClearedJadeite
The Palestinian Authority's Decline
3 questions
PLO and Oslo Accords
123 questions

PLO and Oslo Accords

OverjoyedLongBeach avatar
OverjoyedLongBeach
Use Quizgecko on...
Browser
Browser