OSI Referans Modeli ve Ağ Mimarisi

BestSellingMannerism avatar
BestSellingMannerism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

32 Questions

Bilgisayar ağlarında iletişim sürecinin anlaşılabilir olması için ne yapılmalıdır?

Sürecin katmanlara bölünmesi ve her bir katmandaki hizmetlerin bağımsız olarak tarif edilmesi

Ağ mimarisi hangi düzeydeki hizmetlerin bağımsız olarak tanımlanması ve standart halinde tanımlanması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar?

Her katman

OSI modeli neden oluşturulmuştur?

İletişim için gerekli işlemlerin ayrı ayrı tanımlanmasını sağlamak

Veri aktarımı sırasında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi hangi aşamada önemlidir?

Paketlerin varış noktasına yönlendirilmesi

Ağdaki bir hattın ya da birimin bozulması durumunda alternatif yolların bulunması hangi aşamada gerekir?

Veri aktarımı sırasında

Ağ mimarisi hangi unsurlarla ilgilenmez?

Veri aktarımı sırasında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi

OSI (Açık Sistem Bağlantısı) modelini geliştiren kuruluş hangisidir?

ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu)

OSI modelinde kaç tane katman bulunmaktadır?

7

Fiziksel katman hangi tür verinin iletimi ile ilgilenmez?

Verinin içeriği

Fiziksel katmanın başlıca özellikleri nelerdir?

Veri bağlantısının elektriksel ve fiziksel özellikleri

Veri iletim katmanının görevleri arasında hangisi bulunmaz?

Gönderilen verinin içeriğini kontrol etmek

OSI modelinde hangi katmanda CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) tekniği kullanılır?

Veri Bağı Katmanı

'IEEE 802.5' hangi OSI katmanıyla ilişkilidir?

Fiziksel Katman

'CSMA/CD' neyi ifade eder?

'Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection'

'NRZ', hangi OSI katmanında kullanılan bir standarttır?

Fiziksel Katman

Aşağıdakilerden hangisi 'EIA/TIA-232' standartlarına örnektir?

RS-449

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel katmanın sorumluluklarından biri değildir?

Verinin hatalara karşı kontrolünü yapmak

Bir ağ mimarisinin anlaşılabilirliği nasıl tarif edilebilir?

Sürecin katmanlara bölünmesi ve her bir katmandaki hizmetlerin bağımsız olarak tarif edilmesi

OSI modelinin neden oluşturulduğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bir ağ mimarisinin anlaşılabilir olması için

Fiziksel katmanın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Paketlerin varış noktasına yönlendirilmesi

'CSMA/CD' tekniği hangi OSI katmanında kullanılır?

Veri iletim katmanı

'IEEE 802.5' hangi OSI katmanıyla ilişkilidir?

Ağ bağlantısı katmanı

'EIA/TIA-232' standartlarına örnek aşağıdakilerden hangisidir?

NRZ kodlama tekniği

OSI modeli kaç katmandan oluşmaktadır?

7

Fiziksel katmanın başlıca özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Fiber optik kablo standardını oluşturmak

'CSMA/CD' terimi hangi katmanla ilişkilidir?

Veri Bağı Katmanı

'IEEE 802.5' standartları hangi OSI katmanıyla ilişkilidir?

Ağ Katmanı

'NRZ' hangi OSI katmanında kullanılan bir standarttır?

Fiziksel Katman

'EIA/TIA-449' hangi OSI katmanında kullanılan bir standarttır?

Fiziksel Katman

'V.35' hangi OSI katmanında kullanılan bir standarttır?

Fiziksel Katman

OSI modelinde hangi katmanda verilerin hatalara karşı kontrolü yapılır?

Veri Bağı Katmanında

OSI modelinde hangi katmanda çerçeve bireysel bir bağlantı üzerinden aktarılır?

Veri Bağı Katmanında

Bu quiz, bilgisayar ağlarında iletişimin karmaşıklığını ve OSI referans modelinin katmanlara bölünmesi prensibini anlamak üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, her katmandaki hizmetlerin bağımsız olarak tanımlanması ve ağ mimarisi kavramları da ele alınmaktadır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser