Financial Accounting H4.1
9 Questions
1 Views
3.7 Stars

Financial Accounting H4.1

Quiz over de verschillen tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, en de rol van IFRS-regels. Test je kennis van financiële verslaggeving en begrijp de impact van geconsolideerde jaarrekeningen op bedrijven.

Created by
@TopsAzurite

Questions and Answers

Volgens welke standaard is de geconsolideerde jaarrekening opgesteld?

International Financial Reporting Standards zoals aanvaard door de Europese Unie (IFRS-EU)

Welke voorschriften gelden ook voor IFRS-jaarrekeningen?

Voorschriften uit hoofde van kapitaalbescherming

Welke jaarrekeningvoorschriften zijn van toepassing als er in de IFRS geen voorschriften zijn opgenomen?

Een aantal wettelijke jaarrekeningvoorschriften

Welke optie wordt gebruikt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening van DGB Group nv?

<p>De optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW</p> Signup and view all the answers

Welke grondslagen worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening van DGB Group nv?

<p>De grondslagen die voor de geconsolideerde IFRS-EU jaarrekening zijn toegepast</p> Signup and view all the answers

Welke wet regelt de wettelijke jaarrekeningvoorschriften?

<p>Het Burgerlijk Wetboek</p> Signup and view all the answers

Wat zijn wettelijke reserves?

<p>Niet-uitkeerbare reserves</p> Signup and view all the answers

Wat is de bevoegdheid van DGB Group nv met betrekking tot de jaarrekening?

<p>Opmaking en vaststelling van de jaarrekening</p> Signup and view all the answers

Wat zijn International Financial Reporting Standards (IFRS)?

<p>Standaarden voor financiële verslaggeving</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser