Mga Tanyag na Aklat at May Akda sa Panitikang Pilipino

FineLookingLoyalty avatar
FineLookingLoyalty
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang pangalan ng koleksyon ng mga tula at sanaysay ni Genoveva Edroza Matute noong 1952?

Ako'y Isang Tinig

Sino ang may-akda ng aklat na 'Mga Piling Akdang Pilipino' noong 1970?

Efren Abueg

Ano ang pangalan ng unang dulang nanalo sa Palanca Awards noong 1954?

Huloyo

Ano ang pangalan ng unang tula na nanalo sa Palanca Awards?

Ang Alamat ng Pasig

Sino ang may-akda ng aklat na 'Makata' noong 1967?

Di-nagawa ng may-akda

Ano ang pangalan ng koleksyon ng mga tula ni Manuel Viray noong 1974?

Heart of the Islands

Kailan natupad ang pangakong pagbabalik ng mga Amerikano?

Hulyo 4, 1946

Anong pangkat ng mga gerilyang may pagkiling sa komunismo ang binubuo ng HUKBALAHAP?

Mga gerilyang Pilipino

Anong mga manunulat ang nagbigay ng diwang mapanghimagsik at kapangahasan sa panitikang Tagalog at Ingles?

Ernest Hemingway, William Saroyan, at John Steinbeck

Anong mga paksang ginamit sa mga maikling kuwento sa panahon ngbagsik?

Mga paksa ng kalupitan ng mga Hapones, kahirapan ng pamumuhay, at kabayanihan ng mga gerilya

Anong mga pahayagan ang nagkaroon ng 'laman' at hindi salita't tugma lamang ang mga tulang tagalog?

Liwayway, Bulaklak, at Ilang-ilang

Anong mga akda ang nagtataglay ng mga mabuti-buting tauhan, mga pangyayaring batay sa katotohanan at mga paksaing may kahulugan?

Mga maikling kuwento ng mga Pilipino

Study Notes

Panitikan sa Tagalog

 • Ang mga tao ay hindi na naaabot ng bigkasan ng tula, at pinagdadayo ng pulu-pulutong na mga tao ang pakikinig sa sinumang mambibigkas.
 • Mga Piling Katha (1947-48) ni Alejandro Abadilla, isang koleksiyon ng mga tula.
 • Mga Maikling Kwentong Tagalog (1886-1948) ni Teodoro Agoncillo, isang kalipunan ng mga maikling kwento.
 • Ako’y Isang Tinig (1952) – Katipunan ng mga tula at sanaysay ni Genoveva Edroza Matute.

Mga Panahon ng Panitikan

 • 1967 - Makata, unang tulung-tulong na pagsasaaklat ng mga tula ng may 16 na makata sa wikang Pilipino.
 • 1970 - Mga Piling Akdang Pilipino ni Efren Abueg, na nagpakita ng posibilidad ng pambansang integrasyon ng mga kalinangang etniko sa ating bayan.

Mga Akda Tungkol Kay Rizal

 • Diosdado Capino: Nang Musmos pa si Rizal, Ulirang Mag-aaral si Rizal.
 • Ben C. Ungson: Ang Buhay at mga Akda ni Rizal.
 • Domingo Landicho atbp.: Rizal, ang Bayani at Guro.

Muling Pagsigla ng Panitikan sa Ingles

 • Philippines Free Press, Morning Sun ng mga Soriano, Daily News ng mga Soriano, Philippines Herald ng mga Lopez at ang Bulletin ni Menzi.

Mga Mamahaling Aklat

 • Heart of the Islands (1974) ni Manuel Viray – kalipunan ng mga tula.
 • Phil.Cross-Section (1950) nina Maximo Ramos at Florentino Valeros – kalipunan ng mga tula at tuluyan.
 • Prose and Poems (1952) ni Nick Joaquin.

TIMPALAK PALANCA

 • Unang Taon Unang gantimpala – “Kwento ni Mabuti” ni Genoveva Edroza.
 • Ikalawang Gantimpala – “Mabangis na Kamay… Maamong Kamay” ni Pedro S. Dandan.
 • Ikatlong Gantimpala – “Planeta, Buwan at mga Bituin” ni Elpidio P. Kapulong.

UNANG DULANG NANALO

 • Huluyo 4, 1954 A.D. ni Dionisio Salazar – dulang naglalahad ng pagsasagawa ng isang panganib at madugong misyon ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HBN) na ibagsak ang pamahalaang Pilipino noong Panahon ni Pangulong Magsaysay.

UNANG TULANG NANALO

 • ANG ALAMAT NG PASIG NI FERNANDO B. MONLEON

Test your knowledge on famous Filipino literary works and authors from different time periods. Identify the titles and authors of selected literary pieces such as poems, short stories, and essays.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Filipino Literature and Authors Quiz
3 questions
Identify the Filipino Authors
10 questions
Mga Manunulat at Kanilang Akda
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser