Lentelės schema
3 Questions
1 Views
3.8 Stars

Lentelės schema

Created by
@EyeCatchingCourage

Questions and Answers

Kiek ir kokius raktus turi lentelė R?

Du raktai: A ir B

Ar lentelė R yra 3-oje norminėje formoje?

Ne, nes yra nepirminių atributų, tranzityviai priklausančių nuo rakto

Kokios funkcionalinės priklausomybės būdingos lentelės schemai R(A,B,C)?

AB -> C, A -> B, B -> A

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser