How to Make a Nest Box for Birds in Your Garden

PromisedThorium avatar
PromisedThorium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Гредите могат да продължат от 5 до 15 години, в зависимост от грижата и местонахождението им.

True

Можете да използвате гвоздеи или винтове, за да зафиксирате кутията за птици.

True

40-милиметрови гвоздеи са използвани за зафиксиране на кутията за птици.

True

Необходимо е да използвате по-голями винтове, от 40 милиметра, за изработване на по-здрава кутия за птици.

False

Винаги трябва да използвате комбинирана бормашина за изработката на кутия за птици.

False

Можете да използвате плоски битове, за да създадете входна дупка в кутията за птици.

True

28-милиметровите плоски битове са подходящи за създаване на входна дупка с диаметър 25 милиметра.

False

Цветът на винтовете показва, че те са стерилизирани и издържат добре на външни условия.

False

Авторът на текста е спонсориран от DeWalt за рекламиране на техните продукти.

False

Необходимо е да използвате ударна бормашина за изработката на кутия за птици.

True

Главният фокус на видеото е как да направите гнездена кутия за сини и големи главици.

True

Материалите, които са нужни за изработването на кутията, включват непресована дървесина.

False

Авторът предпочита да използва непресована дървесина, защото тя не се нуждае от боядисване.

False

Авторът обяснява, че неообработената дървесина ще се разруши по-бързо от пресованата.

True

Той предлага идеи за управление на горски пояс и езеро в близост до мястото, където снима видеото.

True

Авторът споделя, че мястото, където работи, е обитавано от различни видове птици, включително сини и големи главици.

True

Видеото е заснето в град Аблингтън, в графство Чешър.

True

Авторът използва пресована дървесина, за да изработи гнездената кутия.

True

Авторът предлага методи, които са сложни и скъпи за изработването на гнездената кутия.

False

Видеото се фокусира върху изработването на кутии за гнезда за птици в градината.

True

Join us in this video to learn how to make a nest box for birds, specifically focusing on blue tits and great tits. Discover how you can help birds thrive in your garden by providing them with a safe and comfortable nesting space.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Bird Anatomy Quiz
10 questions

Bird Anatomy Quiz

NoteworthyHeliotrope avatar
NoteworthyHeliotrope
Bird Migration Quiz
3 questions

Bird Migration Quiz

FinestGoshenite avatar
FinestGoshenite
Bird Behavior Quiz
5 questions

Bird Behavior Quiz

HardyPrudence avatar
HardyPrudence
DIY Bird Nest Box Making Guide
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser