Europa del segle XV
5 Questions
1 Views
3.6 Stars

Europa del segle XV

Created by
@ComfortingObsidian

Questions and Answers

L'Europa del s. XV era una població amb un creixement ______

lent

La taxa de natalitat i mortalitat es va mantenir molt elevada i l'esperança de vida se situava a uns 35 anys per culpa de: ______

pestes, guerres, males collites, tifus i altres malalties

La societat era ______

estamental

La base de l'economia era ______

<p>agrària</p> Signup and view all the answers

No trobem grans avenços durant aquests ______

<p>segles</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser