Endocytosis and Homeostasis of Membranes
25 Questions
1 Views
3.3 Stars

Endocytosis and Homeostasis of Membranes

Created by
@InnocuousGrace

Questions and Answers

Quin és el procés pel qual una cèl·lula capta nutrients, macromolècules, partícules, membrana i fins i tot altres cèl·lules?

Endocitosi

Quin tipus d'endocitosi permet l'entrada de petites molècules a la cèl·lula?

Pinocitosi

Quin tipus d'endocitosi internalitza molècules específiques quan s'uneixen al seu receptor?

Endocitosi mediada per receptor

Quin tipus d'endocitosi és inespecífica i es dona a totes les cèl·lules?

<p>Macropinocitosi</p> Signup and view all the answers

Quin és el diàmetre mínim de les vesícules en la fagocitosi?

<p>&gt;250nm</p> Signup and view all the answers

La fagocitosi és responsable de quina funció en els protozous?

<p>Nutrició</p> Signup and view all the answers

Quina partícula és reconeguda pels receptors de membrana en la via fagocítica?

<p>Anticossos a la superfície del patogen</p> Signup and view all the answers

Quin marca indica que s'ha de fagocitar alguna cosa gran en la via fagocítica?

<p>(PI)3,4,5P3</p> Signup and view all the answers

Quina és la seqüència correcta d'events en la formació de pseudòpodes a la membrana plasmàtica?

<p>Internalització de la partícula, formació del fagosoma, fusió amb els lisosomes, acabant recobrint el patogen</p> Signup and view all the answers

Què fa Mycobacterium tuberculosis per evitar la degradació per via fagocítica?

<p>Inhibeix la fusió fagosoma-lisosoma</p> Signup and view all the answers

Quin és un dels processos que participen en la macropinocitosi?

<p>Formació d'extensions de membrana regulades pel citoesquelet cortical d'actina</p> Signup and view all the answers

Què caracteritza les vesícules formades en l'endocitosi dependent de caveolina?

<p>Petites (50-80 nm)</p> Signup and view all the answers

Quins són les estacions principals de sorting de les molècules que entren als early endosomes?

<p>TGN (Trans-Golgi Network)</p> Signup and view all the answers

Quin és el marcador associat als late endosomes & multi vesicular bodies?

<p>Rab-7</p> Signup and view all the answers

Quina funció tenen els endosomes de reciclatge?

<p>Funcions diverses</p> Signup and view all the answers

Què passa amb el colesterol quan es degraden els LDL als lisosomes?

<p>El colesterol queda lliure</p> Signup and view all the answers

Quina és la conseqüència d'una mutació puntual en la cua del receptor LDL segons Goldstein i Brown?

<p>No es forma la vesícula per adaptines que no reconeixen la cua més curta del receptor LDL</p> Signup and view all the answers

Quina és la funció principal de l'endocitosi de transferrina?

<p>Reciclatge de lligand i receptor</p> Signup and view all the answers

Què passa un cop formada la vesícula d'endocitosi de transferrina?

<p>S'allibera de la clatrina</p> Signup and view all the answers

On es produeix la dissolució de l'apotransferrina a pH neutre en el procés d'endocitosi de transferrina?

<p>En la superfície de la cèl·lula</p> Signup and view all the answers

Quin és el primer pas en l'activació del receptor d'EGF?

<p>Unió de 2 receptors, un dels quals es fosforila gràcies a la seva activitat quinasa</p> Signup and view all the answers

Què marca el final de la senyalització de proliferació en el procés d'endocitosi del receptor d'EGF?

<p>Fusió amb LE i formació de vesícula intraluminal (cos multivesicular)</p> Signup and view all the answers

Per què és important la formació del sotclatrina en l’endocitosi de transferrina?

<p>Per marcar les molècules que s’han d’internalitzar.</p> Signup and view all the answers

Quin és el pas final en l’activació del receptor d’EGF?

<p>Degraciació del receptor i la molècula al lisosoma.</p> Signup and view all the answers

Quin és el paper de les adaptines en el procés d’endocitosi del receptor LDL?

<p>Reconèixer la cua del receptor LDL.</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Endocytosis and Homeostasis Quiz
24 questions
Endocytosis and Phagocytosis
5 questions

Endocytosis and Phagocytosis

InestimableTurquoise avatar
InestimableTurquoise
Endocytosis Processes Overview
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser