Tove ditlevsen tekst comprehension/forståelse

PlentifulTan avatar
PlentifulTan
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Hvad var vejret ifølge barnet?

Vinter

Hvad var der usædvanligt og festligt ifølge teksten?

Barnets nye frakke

Hvad spurgte barnet Hansen om?

Hvorfor græder du?

Hvad fik man ifølge Hansen røde øjne af?

Forkølelse

Hvad gjorde barnets ansigt, da hun huskede, hvad dagen var?

Smilte

Study Notes

Hvad var vejret ifølge barnet? Hvad var der usædvanligt og festligt ifølge teksten? Hvad spurgte barnet Hansen om? Hvad fik man ifølge Hansen røde øjne af? Hvad gjorde barnets ansigt, da hun huskede, hvad dagen var?

Quiz: Tove Ditlevsen's "En morgen i et villakvarter" Test din viden om Tove Ditlevsens kendte novelle "En morgen i et villakvarter". Tag denne quiz og se, hvor meget du ved om hendes karakteristiske skrivestil og historiens detaljer. Vær forberedt på at blive udfordret på dine litterære evner!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser