Ekonometri Bilgini Test Et!

ProudMountainPeak avatar
ProudMountainPeak
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ekonometri hangi bilimlerin ara kesitidir?

Ekonomi, Matematik ve İstatistik

Ekonometrinin amacı nedir?

İktisadi ilişkilerin katsayılarını gerçeğe en yakın bir şekilde tahmin etmek

İktisadi model nedir?

İktisadın bize sağladığı ön bilgilerden hareketle, değişkenler arasında kurulan matematiksel ilişkiye

İstatistiki tümevarım ne anlama gelir?

Örnek verilerine dayanarak ana kütlenin özelliklerinin tahmin edilmesi

Ekonometri hangi bilim dallarını içerir?

Ekonomi, Matematik, İstatistik

Ekonometrinin amacı nedir?

İktisadi ilişkilerin katsayılarını gerçeğe en yakın bir şekilde tahmin etmek

İktisadi model nedir?

Değişkenler arasında kurulan matematiksel ilişkiye

Ekonometri hangi bilimlerin ara kesitidir?

Ekonomi, Matematik, İstatistik

İstatistik tümevarım nedir?

Ana kütlenin özelliklerinin örnek verileriyle tahmin edilmesi

İktisadi modeller genellikle hangi verilere göre tahmin edilir?

Bir ana kütleden alınan örnek verilere

Ekonometri nedir, amacı ve iktisadi modeller konusunda bilgini test et! İktisat, matematik ve istatistik bilimlerinin kesişimindeki bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölç.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Applied Economics Overview
5 questions
Applied Economics Overview
20 questions
Economics Branches: Micro and Macro
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser