Duurzame Landbouw en Gewasbescherming

IllustriousPeace avatar
IllustriousPeace
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat is een belangrijk aspect van duurzame landbouw?

Minimaliseren van verstoringen van het natuurlijke ecosysteem

Wat is een cruciaal onderdeel van duurzame landbouw in relatie tot gewasbescherming?

Duurzame gewasbescherming

Welke preventieve maatregel draagt bij aan het verminderen van de opbouw van ziekteverwekkers in de bodem?

Ruime vruchtafwisseling

Wat draagt bij aan een gezonde groei van gewassen en kan de vatbaarheid voor ziekten verminderen?

Optimale bemesting (bodemanalyse - MAP)

Wat kan een impact hebben op de gevoeligheid voor bepaalde ziekten?

Aanpassing van zaai- en plantdata

Welke maatregel draagt bij aan het verminderen van de verspreiding van ziekten door een betere luchtcirculatie?

Aangepaste standdichtheid

Wat is een maatregel om te voorkomen dat ziekteverwekkers overwinteren?

Regelmatige reiniging van machines en apparatuur

Wat is een voorbeeld van resistentieveredeling?

Gerichte kruisingen

Wat is een voorbeeld van mechanische onkruidbestrijding?

Diverse methoden zoals wiedeggen, schoffelmachines, aanaarders, en vingerwieders

Welke maatregel valt onder biologische gewasbescherming?

Ontwikkeling van Biological Control Agents (BCA)

Wat is de betekenis van polygene resistentie?

'Het resulteert in duurzame partiële resistentie, wat betekent dat het gewas niet 100% resistent is onder alle omstandigheden.'

'Wat zijn tips voor effectieve mechanische onkruidbestrijding?'

'Zorg voor een goede vlakligging van het perceel.'

'Wat draagt bij aan duurzame partiële resistentie?'

Gerichte kruisingen

'Wat is een voorbeeld van biologische plantaardige productie?'

Resistentie verwijst naar de capaciteit van het gewas om de aanval van ziekteverwekkers af te weren.

Wat is het doel van RNA-interferentie (RNAi) in gewasbescherming?

Het reguleren van de expressie van specifieke genen in een organisme.

Wat zijn de uitdagingen bij het gebruik van RNAi in de landbouw?

Effectieve inbreng van dubbelstrengig RNA in schimmels en aaltjes.

Wat is een mogelijke toepassing van nanodeeltjes in gewasbescherming?

Gerichtere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Wat zijn de basisprincipes van Geïntegreerde Gewasbescherming (IPM)?

Vaststellen van niveaus waarop interventie vereist is.

Wat is de rol van ISO 14001 met betrekking tot IPM-implementatie?

Het identificeren van efficiënte verbeterpunten in gewasbescherming.

Wat is een mogelijke toepassing van agrocapsules in gewasbescherming?

Gericht vrijgeven van actieve stoffen voor gewasbescherming.

Deze quiz behandelt de principes van duurzame landbouw en de essentie van duurzame gewasbescherming, met de focus op het minimaliseren van verstoringen van het natuurlijke ecosysteem en het produceren van gezonde producten op een ecologisch verantwoorde manier.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser