Consumentenpsychologie Lesopbouw en Evaluatiequiz

ResplendentSanAntonio avatar
ResplendentSanAntonio
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Wat wordt bedoeld met 'Decision Making Unit' (DMU)?

De individuen en groepen die deelnemen aan het aankoopbesluitvormingsproces binnen een organisatie

Wat wordt verstaan onder 'Targeting'?

'Specifieke positie' innemen in de markt

Wat wordt bedoeld met 'consumentengroepen' volgens de tekst?

'Segmenteren' van de markt in verschillende groepen

Wat houdt 'segmenteren' in bij het vermarkten?

Het opsplitsen van de markt in verschillende groepen

Wat wordt verstaan onder 'positionering'?

'Specifieke positie' innemen in de markt

Wat is een belangrijk aspect van 'consumentengedrag' volgens de tekst?

'Interpretatie' van prikkels door consumenten

Wat wordt bedoeld met 'Segmenteren' in het kader van marketing?

Het opsplitsen van de markt in verschillende groepen

Wat wordt verstaan onder 'Decision Making Unit' (DMU) volgens de tekst?

Alle individuen en groepen binnen een organisatie die deelnemen aan het besluitvormingsproces rond onderhandeling van producten/diensten

Wat wordt verstaan onder 'Targeting' in het kader van marketing?

Het kiezen van de doelgroep die het best bij jouw bedrijf past

Wat houdt 'Positionering' in bij het vermarkten?

Het bepalen van de specifieke positie van een merk of product in de perceptie van consumenten

'Neutrale bronnen' die het gedrag van consumenten beïnvloeden zijn voorbeelden van:

Externe bronnen zonder commerciële of persoonlijke belangen

Wat wordt bedoeld met 'de consument is degene die in de winkel het product gaat kopen (inkoper)'?

De afnemer van het product voor de winkelbediende

Test je kennis over de lesopbouw en evaluatiecriteria van het vak Consumentenpsychologie. Leer over groepsoefeningen, interactie, wekelijkse lessen en examenvereisten.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser