Comunicarea de marketing

ProudGreen avatar
ProudGreen
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ce este comunicarea de marketing?

Un set de mijloace prin care firmele încearcă să informeze, să convingă și să reamintească consumatorilor despre produsele și mărcile lor

Ce este rolul comunicării de marketing?

Să informeze, să convingă și să reamintească consumatorilor despre produsele și mărcile

Ce sunt factorii care influențează comunicarea de marketing?

Progresele în tehnologia digitală și schimbarea comportamentului consumatorilor

De ce este necesară comunicarea integrată de marketing?

Todenumitele problemele comunicării actuale și neputința integrării mai multor canale de comunicare

Ce este comunicarea integrată de marketing?

Un proces strategic prin care marketerii plănuiască, dezvoltă, implementează și evaluează programe de comunicare a brandului

Ce este scopul comunicării integrate de marketing?

Să coordoneze și să integreze tot procesul de comunicare a brandului

Ce este comunicarea integrată de marketing?

Integrarea și coordonarea canalelor de comunicare pentru a transmite un mesaj clar

Ce este sursa în procesul de comunicare?

Persoana sau compania care transmite mesajul

Ce este decodificarea în procesul de comunicare?

Procesul de atribuire a înțelesului mesajului de către receptor

Ce este feedback-ul în procesul de comunicare?

Răspunsul receptorului la mesaj

Ce este zgomotul în procesul de comunicare?

Orice element care poate interveni în orice etapă a comunicării și blochează mesajul

Ce este mesajul în procesul de comunicare?

Conținutul efectiv al formei fizice perceptibile care se transmite de la sursa la receptor

Study Notes

Comunicarea de marketing

 • Comunicarea de marketing reunește mijloacele prin care firmele încearcă să-i informeze, să-i convingă și să-i reamintească consumatorilor despre produsele și mărcile pe care le comercializează.
 • Rolul comunicării de marketing: informează, convinge și reamintește consumatorilor despre produse și mărci, influențează alegerea brandului și construiește relații cu clienții.

Factori care influențează comunicarea

 • Schimbarea comportamentului consumatorilor
 • Schimbarea strategiilor de marketing
 • Progresele extraordinare în tehnologia digitală

Comunicarea integrată de marketing

 • Este un proces strategic prin care marketerii planifică, dezvoltă, implementează și evaluează programe de comunicare a brandului coordonate, măsurabile, persuasive și permanente.
 • Presupune integrarea și coordonarea numeroaselor canale de comunicare pentru a transmite un mesaj clar, coerent și convingător în legătură cu organizația și mărcile sale.

Procesul de comunicare

 • Sursa: persoana sau compania care transmite un mesaj unui receptor care reprezintă potențialii consumatori.
 • Codificare: transpunerea ideii sub diverse forme pentru a transmite înțelesul dorit.
 • Mesaj: conținutul efectiv al formei fizice perceptibile care se transmite de la sursa la receptor.
 • Mediu: mijlocul de comunicare prin care mesajul ajunge la audiență țintă.
 • Decodificare: procesul prin care receptorul atribuie un înțeles mesajului.
 • Receptor: persoana sau organizația care interceptează și interpretează mesajul.
 • Feedback/răspuns: pentru a închide circuitul, sursa primește un răspuns de la receptor.

Zgomotul în comunicare

 • Poate interveni în orice etapă a comunicării, blocând mesajul și făcând comunicarea ineficientă.

Acest quiz explorează conceptul de comunicare de marketing, rolul său în informarea și convingerea consumatorilor și mijloacele prin care firmele încearcă să promoveze produsele și mărcile lor.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Branding and Communications in Architecture
6 questions
Lecture1_Notes
30 questions

Lecture1_Notes

ExcitingRhodonite3899 avatar
ExcitingRhodonite3899
Branding in Marketing Communication Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser