Computer Virus Protection and Detection Quiz
18 Questions
0 Views
3.4 Stars

Computer Virus Protection and Detection Quiz

Created by
@StainlessWerewolf

Questions and Answers

Antivirus proqramının hansı funksiyası virusların çoxalma və zərərvurma məqsədilə əməliyyat sisteminə etdikləri müraciətləri tutur və təhlükəli əməliyyatları nəzarət edir?

Virusların aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi

Hansı proqram xakerə müəyyən ziyankar hərəkətləri yerinə yetirməyə imkan verir?

Keyloqqer

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramıdır?

Dr.Web

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramı deyil?

<p>Şell-kod</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramıdır?

<p>Symantec Norton</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramı deyil?

<p>Keyloqqer</p> Signup and view all the answers

Hansı antivirus proqram tipi virusların çoxalma və zərərvurma məqsədilə əməliyyat sisteminə etdikləri müraciətləri tutur, təhlükəli əməliyyatları nəzarət edir?

<p>Detektor tip antivirusdur</p> Signup and view all the answers

Hansı antivirus proqram tipi proqramların, qovluqların, faylların və sistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla, dövri olaraq, cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti müqayisə edir?

<p>Doktor tip antivirusdur</p> Signup and view all the answers

Hansı antivirus proqram tipi virusların aşkar edilməsinə və onların zərərsizləşdirməsinə imkan verir?

<p>Detektor tip antivirusdur</p> Signup and view all the answers

Əməli yaddaşda və xarici qurğularda yalnız onlara və məlum virusların axtarışını təmin edir və onları tapır?

<p>Süzgəclər(filtrlər)</p> Signup and view all the answers

Vaksinlər(immunizatorlar) tip antivirusin iş prinsipi nədir?

<p>Doktor tip antivirusdur</p> Signup and view all the answers

Hangi antivirus proqram tipi proqramların, qovluqların, faylların vә sistem sahәlәrinin mözmununu yadda saxlamaqla, dövri olaraq, cari vәziyyәtlә ilkin vәziyyәti müqayisә edir?

<p>191</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakılardan hansı ziyankar proqrama aid deyil?

<p>Vaksinləşdirmə</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

<p>Avast</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

<p>McAfee</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakılardan hansı ziyankar proqrama aid deyil?

<p>Dr.Web</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

<p>Kaspersky</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakılardan hansı xakerin ziyankar hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verən proqramdır?

<p>Eksployt</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser