Chordata or Chorda Animals: General Characteristics
23 Questions
1 Views
3.3 Stars

Chordata or Chorda Animals: General Characteristics

Learn about the general characteristics of Chordata or Chorda animals including bilateral symmetry, deuterostome coelomates, and the four key features such as notochord, dorsal nerve cord, pharyngeal slits, and post-anal tail.

Created by
@CharmingAspen

Questions and Answers

Wat is een belangrijk kenmerk van chordaten dat te vinden is in zowel invertebraten als vertebraten?

Postanale staart

Wat is de functie van de kieuwen bij waterbewonende chordaten?

Gasuitwisseling

Wat is het belangrijkste verschil tussen Acrania en Crania in de classificatie van Chordata?

Aanwezigheid van een schedel

Welk type dier behoort tot de Acraniata (schedellozen) groep binnen Chordata?

<p>Slijmprikken</p> Signup and view all the answers

Wat is een belangrijk kenmerk van Cephalochordata (lancetvisjes) binnen Chordata?

<p>Groot aantal kieuwspleten</p> Signup and view all the answers

Wat is het belangrijkste kenmerk van Vertebrata (gewervelden) binnen Chordata?

<p>Hebben een schedel en wervels</p> Signup and view all the answers

Wat bedekt het lichaam van Vertebrata (gewervelden) volgens de tekst?

<p>'Intern skelet van kraakbeen of been'</p> Signup and view all the answers

'Welk deel van het lichaam heeft zijn segmentale innervatie gemeenschappelijk?' Dit is een uitleg van de:

<p>'Ruggenmergwortels'</p> Signup and view all the answers

'Waaruit worden stikstofhoudende (N) producten gevormd volgens de tekst?' Dit heeft betrekking op het:

<p>'Eiwit &amp; AZ-metabolisme'</p> Signup and view all the answers

'Welk afvalproduct wordt voornamelijk uitgescheiden door lagere dieren?' Dit heeft betrekking op de:

<p>'Ammoniak'</p> Signup and view all the answers

Wat is de functie van kieuwen bij chordaten die oorspronkelijk in het embryonale stadium aanwezig zijn, zoals reptielen, vogels en zoogdieren? Dit is ter ondersteuning van:

<p>Gasuitwisseling</p> Signup and view all the answers

Hoe worden stikstofverbindingen zoals ammoniak omgezet tot minder toxische producten?

<p>Door verdunning met water</p> Signup and view all the answers

Welke stikstofverbinding wordt uitgescheiden als eindproduct van de eiwitvertering door sommige in water levende dieren?

<p>Ammonia</p> Signup and view all the answers

Wat zijn de eindproducten van de afbraak van koolhydraten, vetten, eiwitten en nucleïnezuren?

<p>CO2 en H2O</p> Signup and view all the answers

Waarom vormen vogels en reptielen urinezuur in plaats van ureum?

<p>Omdat vogels en reptielen minder water kunnen uitscheiden</p> Signup and view all the answers

Hoe oefent urinezuur zijn osmotische druk uit wanneer het een bepaalde concentratie bereikt?

<p>Het slaat neer en oefent geen (effectieve) osmotische druk uit</p> Signup and view all the answers

Wat is de methode om stikstofverbindingen zoals ammonia uit water te verwijderen?

<p>Overmaat water gebruiken om ammonia te verdunnen &amp; uit te scheiden</p> Signup and view all the answers

Hoe worden stikstofverbindingen omgezet voor organismen op land waar water schaars is?

<p>Ammonia wordt omgezet in ureum in de lever</p> Signup and view all the answers

Waarom is urinezuur een geschikte stikstofuitscheiding voor organismen op land + eieren?

<p>Het slaat neer en schaadt het embryo niet in een ei</p> Signup and view all the answers

Waarom hebben de meeste mannelijke vogels geen penis?

<p>Om vloeibare urine te voorkomen</p> Signup and view all the answers

Wat zijn de kenmerkende endocriene klieren bij vertebraten?

<p>Schildklier, hypofyse, bijnieren</p> Signup and view all the answers

Wat is een typisch kenmerk van het skelet van vertebraten?

<p>Platte beenderen aan de oppervlakte van de schedel</p> Signup and view all the answers

Wat is het functieverschil tussen het axiale en appendiculaire skelet bij vertebraten?

<p>Het axiale skelet ondersteunt de beweging en balans, het appendiculaire skelet beschermt de organen in de buikholte</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser