Chicago Okulu ve Sembolik Etkileşimcilik Quiz

ResoundingAstatine avatar
ResoundingAstatine
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Metinde belirtilen ekolojik dengeyi bozan eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Kimi canlıların üreme alanlarının istila edilmesi

Metinde belirtilen ekolojik denge durumunu bozan durum hangisidir?

Yeni bir türün yaşam alanını istila etmesi

Metinde bahsedilen ekolojik denge durumu hangi durumda bozulur?

Yeni bir türün yaşam alanını istila etmesi durumunda

Metinde bahsedilen istilacı tür hangisidir?

Yeni bir türün yaşam alanını istila eden tür

Metinde bahsedilen gölün ekolojisinin incelenmesi sırasında hangi durum gözlemlenebilir?

Yeni bir türün yaşam alanını istila etmesi

Metinde belirtilen ekolojik dengeyi bozan eylem hangisidir?

Yeni bir türün yaşam alanını istila etmesi

Metinde anlatılan gölün ekolojisi incelenirken gözlemlenebilecek durum hangisidir?

Farklı balık türleri arasında rekabetin yaşanması

Metinde bahsedilen ekolojik denge durumu hangi durumda bozulur?

Yeni bir türün yaşam alanını istila etmesi

Ekolojik görüşe göre hangi durum şehre yerleşme olarak ifade edilir?

Göllerin kıyı kesimlerine doğru çekilmesi

Metinde belirtilen istilacı tür hangisidir?

Yeni bir türün yaşam alanını istila etmesi

Chicago Okulu'na göre, hangisi kent sosyolojisi kuramlarının temelini oluşturan yazarlardan biridir?

Ernest Burgess

Metinde bahsedilen Wirth'in geliştirdiği kavram hangisidir?

Şehir yaşamının kendiliğindenliği

Chicago Okulu'na göre, hangisi ekolojik yaklaşım kavramının temelini oluşturan kavramlardan biridir?

İnsanların kentsel yaşam biçimlerinin incelenmesi

Bu quizde Chicago Okulu'nun kuramcıları ve kavramları hakkında sorular bulunmaktadır. Ayrıca kent sosyolojisi ve sembolik etkileşimcilik konularına odaklanmaktadır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Chicago Landmarks Quiz
5 questions

Chicago Landmarks Quiz

LovelyExuberance avatar
LovelyExuberance
Chicago's Financial Landscape
10 questions

Chicago's Financial Landscape

PalatialPinkTourmaline7282 avatar
PalatialPinkTourmaline7282
Chicago on Broadway: A Musical Journey
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser