18 Questions
0 Views
3.6 Stars

Banking System Concepts

Test your knowledge on key concepts related to the banking system, including duration transformation, risk of bank runs, and money creation through lending and reserves.

Created by
@BelovedHorseChestnut
1/18
Find out if you were right!
Create an account to continue playing and access all the benefits such as generating your own quizzes, flashcards and much more!
Quiz Team

Access to a Library of 520,000+ Quizzes & Flashcards

Explore diverse subjects like math, history, science, literature and more in our expanding catalog.

Questions and Answers

Wat gebeurt er als een bank een hogere reserveratio hanteert?

De bank kan minder deposito's creëren

Wat gebeurt er met de multiplier als de currency-to-deposit ratio (Cc) toeneemt?

De multiplier wordt kleiner

Wat gebeurt er met de geldcreatie als de reserve ratio (rr) gelijk is aan 0?

De bank kan onbeperkt geld creëren

Wat gebeurt er met de geldcreatie als de kredietverlening toeneemt zonder toename in reserves?

<p>De bank moet deposities weigeren</p> Signup and view all the answers

Wat is het gevolg van een massale opname van deposito's door klanten van een bank?

<p>Het kan leiden tot een bankrun en de bank kan haar deuren sluiten</p> Signup and view all the answers

Hoe beïnvloedt een hogere nominale rente de vraag naar geld?

<p>Het zorgt voor een afname van de geldvraag omdat mensen liever rente ontvangen op hun geld</p> Signup and view all the answers

Wat is de taak van de centrale bank met betrekking tot monetair beleid?

<p>Het uitvoeren van instrumenten zoals rente en verplichte reserves</p> Signup and view all the answers

Wat is de belangrijkste doelstelling van het monetair beleid volgens de ECB?

<p>Prijsstabiliteit</p> Signup and view all the answers

Wat is de marginale leenrente en op welke frequentie wordt deze bepaald?

<p>Dagrente voor dagelijkse liquiditeit, wekelijks</p> Signup and view all the answers

Wat zijn enkele belangrijke doelstellingen van het monetair beleid volgens de ECB?

<p>Streven naar prijsstabiliteit en evenwichtige werkgelegenheid</p> Signup and view all the answers

Wat is de reserveverplichting en waarom verschilt deze tussen banken?

<p>Verplichting om een bepaald percentage aan reserves aan te houden; verschilt door kapitaalniveaus van banken</p> Signup and view all the answers

Wat is het doel van de depositorente voor banken bij de ECB?

<p>Kosten verlagen voor banken die geld parkeren</p> Signup and view all the answers

Wat is de relatie tussen de vraag naar geld door het publiek en de afgeleide vraag naar monetaire reserves door de banken?

<p>De vraag naar geld door het publiek leidt tot een afgeleide vraag naar monetaire reserves door de banken</p> Signup and view all the answers

Op welke manier kunnen banken hun reserves verkrijgen volgens de tekst?

<p>Via de interbancaire markt om onderling reserves uit te lenen</p> Signup and view all the answers

Wat gebeurt er met de interbancaire rente als het basisgeldaanbod wordt gecontroleerd door de ECB?

<p>De interbancaire rente zal dalen</p> Signup and view all the answers

Wat zal er gebeuren met de vraag van banken als de interbancaire rente lager wordt?

<p>De vraag van banken zal toenemen</p> Signup and view all the answers

Hoe handhaaft de ECB haar controle over het basisgeld volgens de tekst?

<p>Door aankoop van korte termijn activa van banken</p> Signup and view all the answers

Wat gebeurt er met de interbancaire rente als de ECB niets doet om in te grijpen?

<p>De interbancaire rente zal stijgen</p> Signup and view all the answers

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Banking System Quiz
5 questions

Banking System Quiz

FreedTanzanite7966 avatar
FreedTanzanite7966
Banking System Overview
5 questions
Evolution of Banking System History
12 questions
Money and Banking System Overview
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser