Az egészségügyi információs forradalom kvíz

ProfuseWetland8160 avatar
ProfuseWetland8160
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Melyik területre volt hatással az információs forradalom?

Mind a három területre

Milyen változást eredményezett az IKT alkalmazása az egészségügyben?

Az egészségügy elektronizálását

Melyek azok az ágazatok, amelyekben szükségszerű az IKT alkalmazása?

Média és egészségügy

Milyen hatással járna az egészségügy kivonása az IKT fejlődéséből?

Nem lenne hatékony az egészségügyi ellátás

Melyik szó lett divatossá napjainkban az egészségügy területén?

eEgészségügy

Az egészségügyi információs forradalom quiz Teszteld tudásodat az egészségügyi információs forradalomról és az informatikai és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásáról az egészségügyben! Ismerd meg a fejlett országokban tapasztalható változások

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser