Ang Paglakas ng Europa: Kontribusyon ng mga Pangkat sa Panahon ng Renasimyento
5 Questions
0 Views
3.3 Stars

Ang Paglakas ng Europa: Kontribusyon ng mga Pangkat sa Panahon ng Renasimyento

Created by
@InexpensivePromethium

Questions and Answers

Ano ang mga kontribusyon ng Bourgeoisie sa paglakas ng Europa?

Pagpapalakas ng merkantilismo at national monarchy

Aling mga panahon ang naging dahilan sa pag-usbong at pag-unlad ng Europa?

Ang panahon ng merkantilismo

Aling mga elemento ng kultura ang nagbigay ng ambag sa pag-usbong at pag-unlad ng Europa?

Ang mga wikang pambansa at literatura

Ano ang papel ng Simbahan Katoliko sa paglakas ng Europa?

<p>Nagpapalakas ng mga simbahan at kampo kanino mang relihiyon</p> Signup and view all the answers

Ano ang mga epekto ng Reformasyon sa paglakas ng Europa?

<p>Nagdulot ng mga pagbabagong pampulitikang at panlipunan</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser