Ang Halaga ng Wika sa Lipunan
5 Questions
1 Views
3.4 Stars

Ang Halaga ng Wika sa Lipunan

Matukoy ang ginagampanan ng wika sa lipunan at ang halaga nito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa quiz na ito. Alamin ang mga katangian ng wika at kung paano ito nakakaapekto sa kaisipan, sistema, at pagkakaisa ng mga tao.

Created by
@SafeNirvana

Questions and Answers

Ano ang ginagampanan ng wika sa lipunan?

Nagpapadaloy ng kaisipan. Nagbabago ng isang sistema. Nagpapalapit sa mundo. Nagbubuklod sa mga tao. Nag-iingat ng kasaysayan.

Ano ang mga katangian ng wika?

Masistemang balangkas, sinasalitang tunog, pinipili at isinasaayos, arbitraryo, ginagamit, nakabatay sa kultura, dinamiko o nagbabago.

Ano ang halimbawa ng salitang bahay sa ibang wika?

Ilokano - balay, Chavacano - casa, Tausug - bay

Ano ang kahulugan ng pagiging gamitin ng wika?

<p>Ang wika ay kasangakapan sa komunikasyon.</p> Signup and view all the answers

Bakit nagkakaiba-iba ang wika?

<p>Nagkakaiba-iba ang wika dahil sa iba-ibang kultura.</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser