32 Questions
3 Views
3.8 Stars

Ancient Near East Introduction

This quiz provides an introduction to the term and region of the ancient Near East, focusing on the period and civilizations in the fertile crescent. It includes the geographical area of Mesopotamia, the birthplace of the first civilizations, and often encompasses ancient Egypt and Arabia as well. The quiz also touches upon the vague chronological boundaries of the ancient Near East.

Created by
@StateOfTheArtHawthorn
Quiz Team

Access to a Library of 520,000+ Quizzes & Flashcards

Explore diverse subjects like math, history, science, literature and more in our expanding catalog.

Questions and Answers

Mesopotamië is een enorm vruchtbaar gebied gelegen tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat.

True

Het oude Nabije Oosten omvat alleen het gebied van Mesopotamië.

False

De overgang van de prehistorie naar het oude Nabije Oosten vond plaats rond 3800 V.Chr.

True

Het schrift is ontstaan op verschillende plaatsen tegelijk zo’n 2000-3000 jaar geleden.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Mesopotamië wordt gekenmerkt door instabiel klimaat en onvruchtbare grond.

<p>False</p> Signup and view all the answers

De twee belangrijkste beschavingen in het Oude Nabije Oosten waren Mesopotamië en China.

<p>False</p> Signup and view all the answers

De eerste steden in de wereld groeiden schijnbaar plotseling uit tot stadstaten zo'n 6000 jaar geleden.

<p>True</p> Signup and view all the answers

De stadstaten in Mesopotamië waren hiërarchisch met de koning aan de top.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Het Akkadische rijk viel uiteen tot het Assyrische en Babylonische rijk.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Het 60-tallig stelsel werd ontwikkeld door de Mesopotamiërs om de hemel te bestuderen.

<p>True</p> Signup and view all the answers

De week werd voor het eerst verdeeld in 7 dagen door de Mesopotamiërs.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Het schrift dat door de Mesopotamiërs gebruikt werd, was het hiërogliefenschrift.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Sumer was verdeeld in stadstaten die onafhankelijk over hun eigen regio regeerden.

<p>True</p> Signup and view all the answers

In Sumer geloofden de mensen in monotheïsme, waarbij elke stad zijn eigen god had.

<p>False</p> Signup and view all the answers

De eerste tempels in Sumer dateren uit ongeveer 8000 jaar geleden.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Het berijden van paarden begon voor het eerst door steppe nomaden rond 3500 V. Chr.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Het oude Nabije Oosten wordt gebruikt om de periode en de regio van de oude beschavingen in de vruchtbare sikkel aan te duiden. Het oude Nabije Oosten is geografisch het gebied van ______ waar de eerste beschavingen zijn ontstaan.

<p>Mesopotamië</p> Signup and view all the answers

Vaak worden ook het oude Egypte en ______ hiertoe gerekend. Niet alleen geografisch zijn de grenzen vaag, ook chronologisch is dit het geval.

<p>Arabië</p> Signup and view all the answers

Chronologisch plaatsen we het oude Nabije Oosten van 3800 V.Chr. tot 800 V.Chr. De overgang van de prehistorie naar het oude Nabije Oosten is 3800 V.Chr. De gebeurtenis die deze overgang markeert is het ontstaan van het ______.

<p>schrift</p> Signup and view all the answers

Het gebied wordt al 12000 jaar bewoond. Dankzij het stabiele klimaat, de vruchtbare grond en de continue toevoer van zoet water (door de rivieren) was deze regio ideaal voor de ______.

<p>landbouw</p> Signup and view all the answers

Mesopotamië is een enorm vruchtbaar gebied gelegen tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat. Dankzij het stabiele klimaat, de vruchtbare grond en de continue toevoer van zoet water (door de rivieren) was deze regio ideaal voor de ______.

<p>landbouw</p> Signup and view all the answers

Mesopotamië is een enorm vruchtbaar gebied gelegen tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat. Het gebied wordt al 12000 jaar bewoond. Dankzij het stabiele klimaat, de vruchtbare grond en de continue toevoer van zoet water (door de rivieren) was deze regio ideaal voor de ______.

<p>landbouw</p> Signup and view all the answers

De stadstaten in Mesopotamië hadden onderlinge ______.

<p>concurrentie</p> Signup and view all the answers

Het 60-tallig stelsel werd gebruikt om de ______ te bestuderen.

<p>hemel</p> Signup and view all the answers

De eerste echte beschaving in Sumer was verdeeld in ______ die over de regio regeerden.

<p>stadstaten</p> Signup and view all the answers

De eerste geschriften werden terug gevonden in de steden van ______.

<p>Sumer</p> Signup and view all the answers

Elke stad in Sumer had zijn eigen ______.

<p>goden</p> Signup and view all the answers

In Sumer geloofden de mensen in ______.

<p>polytheïsme</p> Signup and view all the answers

De eerste tempels in Sumer dateren van rond de periode van 3400 V. Chr. Maar er zijn funderingen terug gevonden van tempels die 8000 jaar ______.

<p>oud</p> Signup and view all the answers

Terwijl in Sumer de eerste steden en grote tempels werden gebouwd, werd door steppe nomaden voor het eerste een ______ bereden.

<p>paard</p> Signup and view all the answers

Ze ontwikkelden wiskundige systemen, zoals het 60-tallig stelsel (een minuut = 60sec, een uur = 60 min.,…). Dit gesofisticeerde systeem werd gebruikt om de ______ te bestuderen.

<p>hemel</p> Signup and view all the answers

Het schrift dat door de Mesopotamiërs gebruikt werd, was het ______.

<p>spijkerschrift</p> Signup and view all the answers

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team
Use Quizgecko on...
Browser
Browser