Kişilik Piskolojisi
216 Questions
1 Views
3.6 Stars

Kişilik Piskolojisi

Test your knowledge about Alfred Adler's Individual Psychology with this quiz. Explore the concepts of subjective experiences, inferiority feelings, social interest, and the impact of childhood on adult life.

Created by
@SpotlessLearning

Questions and Answers

Sigmund Freud'un çocukluğunda en çok etkilediği fiziksel rahatsızlık hangisidir?

Raşitizm hastalığı

Freud, hangi ders konusunda ortaokulda başarısız olmuştur?

Matematik

Freud, evliliğini hangi ülkede yapmıştır?

Rusya

Hangi yıl Freud, Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanı olmuştur?

<p>1910</p> Signup and view all the answers

Freud, Viyana Psikanaliz Topluluğundan niçin ayrılmıştır?

<p>Anlaşmazlıklar sonucu</p> Signup and view all the answers

Freud'un tıp fakültesinde okurken ilgilendiği alan hangisidir?

<p>Sosyalizm</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kavramlarına göre, eksiklik duygusunun insan olmakla ilişkisi nedir?

<p>Eksiklik duygusu, insanın doğuştan getirdiği bir eğilimdir ve sağlıklı bir durumdur.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre, ne tür bir motivasyon kaynağı üstünlük çabasıdır?

<p>İnsanlığın, medeniyetin gelişmesinin motivasyon kaynağıdır.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre, eksiklik duygusu ile baş etmek için hangi yola başvurulabilir?

<p>Eksiklik duygusunu yüceleştirmek ve üstünlük çabası oluşturmak.</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre, sosyal ilgi kavramı hangi durumu ifade eder?

<p>Doğuştan getirilen ve temel sağlıklılık belirtisi olan bir eğilim.</p> Signup and view all the answers

Adler'in danışan merkezli terapisi hangi durumu vurgular?

<p>Kişinin kendi sorumluluğunu alması ve özgürlüğünü vurgulayan terapi yöntemi.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini belirtir?

<p>Danışanın yaşam stili ve kurgusal amacı ile ilişkilendirildiğini belirtir.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>Adler'in kuramı, çevresel uyaranların önemini vurgular.</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramı ile ilgili bir farklılığı doğru şekilde ifade eder?

<p>Adler, biyolojik cinsiyetin önemini vurgularken Freud toplumsal cinsiyet rollerine odaklanmıştır.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

<p>Adler, ilkokulda ve ortaokulda başarılı bir öğrenciydi.</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramında önemli bir kavram değildir?

<p>Doğal seçilim</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilir?

<p>Eksiklik duygusunu yüceltmek</p> Signup and view all the answers

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Adler'in kuramında eksiklik duygusunun insan doğasıyla ilişkilendirilmesini doğru şekilde ifade eder?

<p>&quot;Eksiklik duygusu her an deneyimlenebilir ve insanlık gelişiminin bir parçasıdır.&quot;</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramındaki üstünlük çabasıyla ilişkili değildir?

<p>Toplumdan bağımsızlık inancı</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre suç işleyen insanların genellikle şımartılmış çocuklar olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>Algılamış olduğumuz fiziksel bir yetersizlikten bahseder.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>Ebeveynlerle yaşanan ilişkiler</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

<p>Kendi ve başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bireyler</p> Signup and view all the answers

Adler, danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini öne sürmektedir?

<p>Kişinin yaşam tarzı ve kurgusal amacıyla</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Sosyal ilginin gelişmeye başlaması</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi çocuklukta gelişip yetişkin yaşamında sürdürülen eksiklik duygularının ve üstünlük çabalarının varsayıldığı bir durumdur?

<p>Yaşantılandığı varsayılan durumlar</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramıyla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi Freud'un kuramından farklıdır?

<p>&quot;İd, ego, süperego&quot; kavramlarına vurgu yapmaması</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre, sağlıklı bir kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

<p>&quot;Yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarını yaşamamak&quot;</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

<p>&quot;Çoğul terapi demokratik toplumsal etkileşime bir örnek olması&quot;</p> Signup and view all the answers

"Freudyen kuram daha determinist." ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>&quot;Biyolojik cinsiyet ayrımının daha önemli olması&quot;</p> Signup and view all the answers

"Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi." ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>&quot;Sosyal ilgiyi göz ardı etmenin mümkün olduğu&quot;</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in annesi ve babası ne işle uğraşıyordu?

<p>Tahıl tüccarı ve ev hanımıydı</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler neden 4 yaşına kadar yürüyememiştir?

<p>Raşitizm hastalığına sahiptir</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

<p>Psikiyatri</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

<p>1902'de</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

<p>18</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler hangi yıl Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanı olmuş ve istifa etmiştir?

<p>1911</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, hangi topluluğu kurduktan sonra Freud'la bir daha hiç görüşmemiştir?

<p>Özgür Psikanaliz Topluluğu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

<p>Psikiyatri</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre, eksiklik duygusu hangi durumu getirebilir?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, sağlıklı bir kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

<p>Bağımsızlık</p> Signup and view all the answers

Freud'un tıp fakültesinde okurken hangi alanda ilgilendiği bilinmektedir?

<p>Sosyalizm</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal ilgi kavramını ifade eder?

<p>Doğuştan gelen eğilim</p> Signup and view all the answers

"Ödünleme" kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>&quot;Eksiklikleri yüceleştirmek&quot;</p> Signup and view all the answers

"Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği" ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Patolojik bir durum</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Sosyal ilginin gelişmesi</p> Signup and view all the answers

Freud'un evliliğini hangi ülkede yapmıştır?

<p>Avusturya</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Sosyal ilginin gelişmeye başlaması.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre, sağlıklı bir kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

<p>Hem kendilerinin hem de başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundururlar.</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

<p>Adler'in danışan merkezli terapisini.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>'Freudyen kuram daha determinist.'</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre, ne tür bir motivasyon kaynağı üstünlük çabasıdır?

<p>'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.'</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, çeşitli bedensel eksiklikleri, farklılıkları olan kişilerin geliştirdikleri tepkileri ifade eder?

<p>Organ eksikliği</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Yaratıcı güç</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

<p>Yaratıcı güç</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Yaratıcı güç</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, aile ve kültürün rolünü ifade eder?

<p>Toplumsal ilgi</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre hangisi çocukluk döneminde gelişip yetişkin yaşamında sürdürülen eksiklik duygularının ve üstünlük çabalarının varsayıldığı bir durumdur?

<p>Eksiklik Duygusu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

<p>Üstünlük Çabası</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>'Id, ego, süperego' vurgusu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in çocukluk döneminde fiziksel zorluklarla nasıl bir ilişkisi olmuştur?

<p>Zayıf ve hastalıklı olduğu için abisi ve yaşıtlarıyla fiziksel oyunlarda yarışamamıştır.</p> Signup and view all the answers

Adler'in eğitim hayatıyla ilgili hangisi doğrudur?

<p>Babasının desteğiyle sonradan okulun en iyi öğrencisi olmuştur.</p> Signup and view all the answers

Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alanda ilgilenmiştir?

<p>Göz hastalıkları</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in psikiyatri alanında uzmanlaşmasının ardından hangi topluluğa davet edilmiştir?

<p>Viyana Psikanaliz Topluluğu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in eşiyle evlenme tarihi ne zamandır?

<p>1897</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in tıp fakültesi eğitimi sırasında yaşadığı bir durumdur?

<p>Birçok ölümcül kaza atlattığı için hayatı tehlikede olmuştur.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

<p>1902'de</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi hangi kavramla ilişkilidir?

<p>Organ eksikliği</p> Signup and view all the answers

Adler'in danışan merkezli terapisi hangi durumu vurgular?

<p>Bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>Eksikliği yüceleştirmek</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Adler'in kuramının daha determinist olduğunu belirtir</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in annesi ve babası ne işle uğraşıyordu?

<p>Ticaret işi</p> Signup and view all the answers

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

<p>Danışan merkezli terapi</p> Signup and view all the answers

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Eksiklik duygusu' kavramı</p> Signup and view all the answers

'Adler, danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini öne sürmektedir?'

<p>Kurgusal amacı ile ilişkilendirir.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

<p>Tüccarlık ve ev hanımlığı</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Eksiklik duygusu</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramında hangi kavram, aile ve kültürün rolünü ifade eder?

<p>Sosyal ilgi kavramı</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

<p>18</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Kişiliğe bütüncül yaklaşılması gerektiği</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>Eksikliği yüceleştirmek</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Yaratıcı güç, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre hangi durum sağlıklı bir kişilik tipidir?

<p>Sağlıklı kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi çocuklukta gelişip yetişkin yaşamında sürdürülen eksiklik duygularının ve üstünlük çabalarının varsayıldığı bir durumdur?

<p>Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

<p>Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>&quot;Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği&quot; ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?</p> Signup and view all the answers

"Freudyen kuram daha determinist." ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>&quot;Freudyen kuram daha determinist.&quot; ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, kaç yaşına kadar yürüyememiştir?

<p>4 yaşına kadar</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in tıp fakültesine giriş yaşı kaç olmuştur?

<p>18</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, hangi alanda uzmanlaşmıştır?

<p>Psikiyatri</p> Signup and view all the answers

Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

<p>Tahıl tüccarı ve ev hanımı</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, hangi hastalık nedeniyle ölümden dönmüştür?

<p>Zatüre</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanlığından neden istifa etmiştir?

<p>Kendi isteğiyle, farklı bir topluluk kurmak için</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

<p>Çoğul terapi</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi hangi kavramla ilişkilidir?

<p>Eksiklik duygusu</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre suç işleyen insanların genellikle şımartılmış çocuklar olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in psikiyatri alanında uzmanlaşmasının ardından hangi topluluğa davet edilmiştir?

<p>Viyana Psikanaliz Topluluğu</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Eksiklik duygusu</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>&quot;Öznel&quot; olaylar</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>&quot;Nesnel&quot; olgulara odaklanma</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, ne tür bir motivasyon kaynağı üstünlük çabasıdır?

<p>Toplumsal motivasyon kaynağı</p> Signup and view all the answers

Adler'in eğitim hayatıyla ilgili hangisi doğrudur?

<p>Tıp fakültesine girene kadar yürüyememiştir.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in hangi topluluğun başkanlığından istifa ettiği belirtilmemiştir?

<p>Viyana Psikanaliz Topluluğu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alana ilgi duyduğu belirtilmiştir?

<p>Sosyalizm</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in eksiklik duygusunu nasıl tanımladığına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>Eksiklik duygusu insan olmanın doğasında bulunan bir durumdur.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Özdeşleşme</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, aile ve kültürün rolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

<p>Aile ve kültür, bireyin kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>&quot;Özdeşleşme&quot;</p> Signup and view all the answers

"Ödünleme" kavramı Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>&quot;Özdeşleşme&quot;</p> Signup and view all the answers

"Eksiklik Duygusu"nun değişmez olduğu ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>&quot;Üstünlük Çabası&quot;</p> Signup and view all the answers

"Yetişkin yaşamına ulaştıklarında kendilerinin katkısı olmadan da toplumun kendilerine bir yaşam sağlamakla yükümlü olduğuna inanırlar." bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

<p>&quot;Eksiklik Duygusu&quot;</p> Signup and view all the answers

"Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz." ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

<p>&quot;Varoluşsal Terapi&quot;</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in çocukluk dönemindeki fiziksel zorluklarının etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>Fiziksel zorlukları nedeniyle sürekli aşağılık duygusu ve yetersizlik hissi yaşamış, bu da üstün olma çabasıyla sonuçlanmıştır.</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

<p>Eksiklik duygusu yaşamayan ve toplumun kendisine yaşam sağlama yükümlülüğü olduğuna inanan birey</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>Eksikliği yücelterek üstün olma çabası içinde olmak</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, çeşitli bedensel eksiklikleri, farklılıkları olan kişilerin geliştirdikleri tepkileri ifade eder?

<p>Organ Eksikliği</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Freud, insanların davranışlarının önceden belirlenmiş olduğunu savunmakta, oysa Adler bireyin kendi iradesiyle davrandığını savunmaktadır.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>'Üstünlük Çabası' insanın kendisini sürekli eksik hissetmesinden kaynaklanır.</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Eksiklik Duygusu', insanın doğasında bulunan ve herkesin deneyimleyebileceği bir durumdur.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler neden 4 yaşına kadar yürüyememiştir?

<p>Raşitizm hastalığından dolayı</p> Signup and view all the answers

Adler, tıp fakültesine kaç yaşında girmiştir?

<p>18</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in ilkokul ve ortaokul dönemindeki akademik performansı nasıldır?

<p>Vasat bir öğrenci olarak başlamış ancak babasının desteğiyle en iyi öğrenci olmuştur.</p> Signup and view all the answers

Adler'in hangi alanda ihtisas yaptığı bilinmektedir?

<p>Psikiyatri</p> Signup and view all the answers

Freud'u hangi yıl Viyana Psikanaliz Topluluğundan ayrılmıştır?

<p>1911</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in hangi hastalıktan dolayı ölümden döndüğü belirtilmiştir?

<p>Zatüre</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, hangi topluluğu kurduktan sonra Freud'la bir daha hiç görüşmemiştir?

<p>The Free Psychoanalytic Society</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alana ilgi duyduğu belirtilmiştir?

<p>Sosyalizm</p> Signup and view all the answers

Freud'un kuramındaki gibi organ eksikliğinden değil toplumun kadına güçsüzlük özellikleri atfetmesinden kaynaklanan aşağılık kompleksi hangi terimle ifade edilmiştir?

<p>Feminenlik kompleksi</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Sosyal ilgi</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>Eksikliği yüceleştirme</p> Signup and view all the answers

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

<p>Carl Rogers'ın danışma süreci</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Üstünlük çabası'</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>'Freudyen kuram daha öncül deterministtir.'</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in psikiyatri alanında uzmanlaşmasının ardından hangi topluluğa davet edilmiştir?

<p>Viyana Psikanaliz Topluluğu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler hangi yıl Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanı olmuş ve istifa etmiştir?

<p>1910</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

<p>Sosyal ilgi</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilir?

<p>Ödünleme</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>Kardeşlerin daha güçlü ve yetenekli olarak görülmesi</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Adler'in kuramının daha az determinist olduğuna</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>'Eksiklik duygusunu gidermek'</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'İnsanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi'</p> Signup and view all the answers

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

<p>'Danışan merkezli terapi'</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi'</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>'Adler'in kuramının daha az determinist olduğuna'</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>Adler, kişiliğe bütüncül bir yaklaşım benimsemiştir.</p> Signup and view all the answers

Adler'e göre, eksiklik duygusu hangi durumu getirebilir?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>Eksikliği yüceltmek</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik Duygusu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

<p>Eksiklik duygusu değişmez ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürür.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

<p>Tahıl tüccarı ve ev hanımı</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Freud'un kuramında determinizm daha baskındır.</p> Signup and view all the answers

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Eksiklik Duygusu'nun değişmez olduğu ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürdüğü durumlar.</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik Duygusu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

<p>'Eksiklik Duygusu', insan olmanın doğal bir parçası olarak kabul edilir.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in çocukluğunda hangi sağlık sorunuyla karşılaşmıştır?

<p>Raşitizm</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

<p>18</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken ilgilendiği konu hangisidir?

<p>Göz hastalıkları</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in eğitim hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>Babasının desteğiyle sonradan sınıfın en iyi öğrencisi olmuştur.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

<p>1902'de</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eden kavram hangisidir?

<p>'Ödünleme'</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

<p>Göz hastalıkları</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Ödünleme</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Patolojik durumlar</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Özgür irade</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>Bedensel eksiklikler</p> Signup and view all the answers

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

<p>Adlerian terapi</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Patolojik durumlar</p> Signup and view all the answers

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Patolojik durumlar</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Özgür irade</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>Yaratıcı güç, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu kavramlarına odaklanmıştır.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler neden 4 yaşına kadar yürüyememiştir?

<p>Fiziksel engellerden dolayı</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, eksiklik duygusunun insan doğasıyla ilişkilendirilmesini ifade eder?

<p>Eksiklik duygusu</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in tıp fakültesine giriş yaşı kaç olmuştur?

<p>18</p> Signup and view all the answers

Freud'a göre cinsiyet ayrımının ve biyolojik eksiklik kavramlarının ne kadar önemli olduğu belirtilmiştir?

<p>Çok fazla</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre hangi durum sağlıklı bir kişilik tipidir?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

<p>Gestalt Terapi</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Freud'un kuramında determinizm yoktur</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Algısal eksiklikler</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>'Ben' kavramının güçlendirilmesi</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'e göre, aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

<p>Kendine ve başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<p>Sosyal ilgi kavramını yeterince açıklamaz</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Sosyal ilginin gelişmeye başlaması</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Freud, kişiliği bölünerek anlatır</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Çocukluk döneminde yaşanan deneyimler</p> Signup and view all the answers

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Sağlıklı kişilik tipi</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

<p>Bankacı ve tüccar</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

<p>1902'de</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

<p>18</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>Kaçınma</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik Duygusu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

<p>Bireyin varoluşunun bir parçasıdır.</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>'Freudyen kuram daha kaderci ve belirlenmiştir.' ifadesine bir zıt anlam taşır.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

<p>Tüccar ve ev hanımı</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

<p>Yaratıcı güç</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alana ilgi duyduğu belirtilmiştir?

<p>Göz hastalıkları</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Adler'in kuramı daha az deterministtir.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>Sosyal etkileşim</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik Duygusu'nu nasıl tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

<p>&quot;Eksiklik Duygusu&quot; değişmez ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürür. Ancak, birey çoğu zaman bunun farkında olmaksızın yaşamını sürdürür.</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>&quot;Ödünleme&quot;, eksiklik duygusunu yüceleştirerek üstünlük çabasına dönüştürme anlamına gelir.</p> Signup and view all the answers

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramına göre sağlıklı bir kişilik tipi özelliği değildir?

<p>Sosyal ilişkilerde daima kendini düşünme</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi eksiklik duygusunun insan doğasıyla ilişkilendirilmesini doğru şekilde ifade eder?

<p>Eksiklik duygusu, toplumun kişiye daha güçsüzlük özellikleri atfetmesinden kaynaklanır.</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, aile ve kültürün rolünü ifade eder?

<p>Sosyal ilgi</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

<p>Toplumun kişiye daha güçsüzlük özellikleri atfetmesinden kaynaklanma</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>Freud'un kuramı, çevresel uyaranları göz ardı ederken, Adler'in kuramı bu duruma yol açmaz.</p> Signup and view all the answers

'Adler, danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini öne sürmektedir?'

<p>Çocukluk dönemindeki deneyimlerin yaşam stiliyle ve kurgusal amacıyla ilişkilendirilmesi</p> Signup and view all the answers

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Öc alırcasına feminenlik veya tam tersine erkeksi tavırlar'</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

<p>Psikiyatri</p> Signup and view all the answers

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Sosyal ilgisi artar</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>Üstünlük çabası</p> Signup and view all the answers

Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

<p>Sosyal ilgisi artar</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>'Örtük bir şekilde' eksiklik duygusunu vurgulamasına</p> Signup and view all the answers

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

<p>Varoluşsal terapi</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Ödünleme' kavramı</p> Signup and view all the answers

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

<p>'Eksiklik duygusu'nu üstünlük çabasına dönüştürme durumu</p> Signup and view all the answers

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

<p>'Nevrotik semptomları' konusunda içgörü kazanma</p> Signup and view all the answers

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

<p>'Eksiklik duygusu'nu üstünlük çabasına dönüştürme durumu</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser