Kişilik Piskolojisi

SpotlessLearning avatar
SpotlessLearning
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

216 Questions

Sigmund Freud'un çocukluğunda en çok etkilediği fiziksel rahatsızlık hangisidir?

Raşitizm hastalığı

Freud, hangi ders konusunda ortaokulda başarısız olmuştur?

Matematik

Freud, evliliğini hangi ülkede yapmıştır?

Rusya

Hangi yıl Freud, Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanı olmuştur?

1910

Freud, Viyana Psikanaliz Topluluğundan niçin ayrılmıştır?

Anlaşmazlıklar sonucu

Freud'un tıp fakültesinde okurken ilgilendiği alan hangisidir?

Sosyalizm

Alfred Adler'in kavramlarına göre, eksiklik duygusunun insan olmakla ilişkisi nedir?

Eksiklik duygusu, insanın doğuştan getirdiği bir eğilimdir ve sağlıklı bir durumdur.

Alfred Adler'e göre, ne tür bir motivasyon kaynağı üstünlük çabasıdır?

İnsanlığın, medeniyetin gelişmesinin motivasyon kaynağıdır.

Alfred Adler'e göre, eksiklik duygusu ile baş etmek için hangi yola başvurulabilir?

Eksiklik duygusunu yüceleştirmek ve üstünlük çabası oluşturmak.

Adler'e göre, sosyal ilgi kavramı hangi durumu ifade eder?

Doğuştan getirilen ve temel sağlıklılık belirtisi olan bir eğilim.

Adler'in danışan merkezli terapisi hangi durumu vurgular?

Kişinin kendi sorumluluğunu alması ve özgürlüğünü vurgulayan terapi yöntemi.

Alfred Adler'e göre danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini belirtir?

Danışanın yaşam stili ve kurgusal amacı ile ilişkilendirildiğini belirtir.

Alfred Adler'in kuramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Adler'in kuramı, çevresel uyaranların önemini vurgular.

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramı ile ilgili bir farklılığı doğru şekilde ifade eder?

Adler, biyolojik cinsiyetin önemini vurgularken Freud toplumsal cinsiyet rollerine odaklanmıştır.

Alfred Adler'in hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Adler, ilkokulda ve ortaokulda başarılı bir öğrenciydi.

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramında önemli bir kavram değildir?

Doğal seçilim

Adler'e göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilir?

Eksiklik duygusunu yüceltmek

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Adler'in kuramında eksiklik duygusunun insan doğasıyla ilişkilendirilmesini doğru şekilde ifade eder?

"Eksiklik duygusu her an deneyimlenebilir ve insanlık gelişiminin bir parçasıdır."

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramındaki üstünlük çabasıyla ilişkili değildir?

Toplumdan bağımsızlık inancı

Adler'e göre suç işleyen insanların genellikle şımartılmış çocuklar olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Üstünlük çabası

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Algılamış olduğumuz fiziksel bir yetersizlikten bahseder.

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Ebeveynlerle yaşanan ilişkiler

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

Kendi ve başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bireyler

Adler, danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini öne sürmektedir?

Kişinin yaşam tarzı ve kurgusal amacıyla

Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Sosyal ilginin gelişmeye başlaması

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi çocuklukta gelişip yetişkin yaşamında sürdürülen eksiklik duygularının ve üstünlük çabalarının varsayıldığı bir durumdur?

Yaşantılandığı varsayılan durumlar

Adler'in kuramıyla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi Freud'un kuramından farklıdır?

"İd, ego, süperego" kavramlarına vurgu yapmaması

Adler'e göre, sağlıklı bir kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

"Yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarını yaşamamak"

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

"Çoğul terapi demokratik toplumsal etkileşime bir örnek olması"

"Freudyen kuram daha determinist." ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

"Biyolojik cinsiyet ayrımının daha önemli olması"

"Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi." ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

"Sosyal ilgiyi göz ardı etmenin mümkün olduğu"

Alfred Adler'in annesi ve babası ne işle uğraşıyordu?

Tahıl tüccarı ve ev hanımıydı

Alfred Adler neden 4 yaşına kadar yürüyememiştir?

Raşitizm hastalığına sahiptir

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

Psikiyatri

Alfred Adler Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

1902'de

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

18

Alfred Adler hangi yıl Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanı olmuş ve istifa etmiştir?

1911

Alfred Adler, hangi topluluğu kurduktan sonra Freud'la bir daha hiç görüşmemiştir?

Özgür Psikanaliz Topluluğu

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

Psikiyatri

Adler'e göre, eksiklik duygusu hangi durumu getirebilir?

Üstünlük çabası

Alfred Adler'in kuramına göre, sağlıklı bir kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

Bağımsızlık

Freud'un tıp fakültesinde okurken hangi alanda ilgilendiği bilinmektedir?

Sosyalizm

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal ilgi kavramını ifade eder?

Doğuştan gelen eğilim

"Ödünleme" kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

"Eksiklikleri yüceleştirmek"

"Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği" ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Patolojik bir durum

Adler'e göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Sosyal ilginin gelişmesi

Freud'un evliliğini hangi ülkede yapmıştır?

Avusturya

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Sosyal ilginin gelişmeye başlaması.

Alfred Adler'e göre, sağlıklı bir kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

Hem kendilerinin hem de başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundururlar.

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

Adler'in danışan merkezli terapisini.

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

'Freudyen kuram daha determinist.'

Alfred Adler'e göre, ne tür bir motivasyon kaynağı üstünlük çabasıdır?

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.'

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, çeşitli bedensel eksiklikleri, farklılıkları olan kişilerin geliştirdikleri tepkileri ifade eder?

Organ eksikliği

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Yaratıcı güç

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

Yaratıcı güç

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Yaratıcı güç

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, aile ve kültürün rolünü ifade eder?

Toplumsal ilgi

Adler'in kuramına göre hangisi çocukluk döneminde gelişip yetişkin yaşamında sürdürülen eksiklik duygularının ve üstünlük çabalarının varsayıldığı bir durumdur?

Eksiklik Duygusu

Alfred Adler'in kuramına göre hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

Üstünlük Çabası

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

'Id, ego, süperego' vurgusu

Alfred Adler'in çocukluk döneminde fiziksel zorluklarla nasıl bir ilişkisi olmuştur?

Zayıf ve hastalıklı olduğu için abisi ve yaşıtlarıyla fiziksel oyunlarda yarışamamıştır.

Adler'in eğitim hayatıyla ilgili hangisi doğrudur?

Babasının desteğiyle sonradan okulun en iyi öğrencisi olmuştur.

Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alanda ilgilenmiştir?

Göz hastalıkları

Alfred Adler'in psikiyatri alanında uzmanlaşmasının ardından hangi topluluğa davet edilmiştir?

Viyana Psikanaliz Topluluğu

Alfred Adler'in eşiyle evlenme tarihi ne zamandır?

1897

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in tıp fakültesi eğitimi sırasında yaşadığı bir durumdur?

Birçok ölümcül kaza atlattığı için hayatı tehlikede olmuştur.

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

1902'de

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi hangi kavramla ilişkilidir?

Organ eksikliği

Adler'in danışan merkezli terapisi hangi durumu vurgular?

Bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

Eksikliği yüceleştirmek

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Adler'in kuramının daha determinist olduğunu belirtir

Alfred Adler'in annesi ve babası ne işle uğraşıyordu?

Ticaret işi

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

Danışan merkezli terapi

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Eksiklik duygusu' kavramı

'Adler, danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini öne sürmektedir?'

Kurgusal amacı ile ilişkilendirir.

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

Tüccarlık ve ev hanımlığı

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Eksiklik duygusu

Adler'in kuramında hangi kavram, aile ve kültürün rolünü ifade eder?

Sosyal ilgi kavramı

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

18

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Kişiliğe bütüncül yaklaşılması gerektiği

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

Eksikliği yüceleştirmek

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Yaratıcı güç, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu

Alfred Adler'e göre hangi durum sağlıklı bir kişilik tipidir?

Sağlıklı kişilik tipi olan bireylerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi çocuklukta gelişip yetişkin yaşamında sürdürülen eksiklik duygularının ve üstünlük çabalarının varsayıldığı bir durumdur?

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

"Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği" ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

"Freudyen kuram daha determinist." ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

"Freudyen kuram daha determinist." ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Alfred Adler, kaç yaşına kadar yürüyememiştir?

4 yaşına kadar

Alfred Adler'in tıp fakültesine giriş yaşı kaç olmuştur?

18

Alfred Adler, hangi alanda uzmanlaşmıştır?

Psikiyatri

Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

Tahıl tüccarı ve ev hanımı

Alfred Adler, hangi hastalık nedeniyle ölümden dönmüştür?

Zatüre

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanlığından neden istifa etmiştir?

Kendi isteğiyle, farklı bir topluluk kurmak için

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

Üstünlük çabası

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde yararlı bir derstir?

Çoğul terapi

Alfred Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi hangi kavramla ilişkilidir?

Eksiklik duygusu

Adler'e göre suç işleyen insanların genellikle şımartılmış çocuklar olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Üstünlük çabası

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Üstünlük çabası

Alfred Adler'in psikiyatri alanında uzmanlaşmasının ardından hangi topluluğa davet edilmiştir?

Viyana Psikanaliz Topluluğu

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Eksiklik duygusu

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

"Öznel" olaylar

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

"Nesnel" olgulara odaklanma

Alfred Adler'in kuramına göre, ne tür bir motivasyon kaynağı üstünlük çabasıdır?

Toplumsal motivasyon kaynağı

Adler'in eğitim hayatıyla ilgili hangisi doğrudur?

Tıp fakültesine girene kadar yürüyememiştir.

Alfred Adler'in hangi topluluğun başkanlığından istifa ettiği belirtilmemiştir?

Viyana Psikanaliz Topluluğu

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alana ilgi duyduğu belirtilmiştir?

Sosyalizm

Alfred Adler'in eksiklik duygusunu nasıl tanımladığına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Eksiklik duygusu insan olmanın doğasında bulunan bir durumdur.

Alfred Adler'e göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Özdeşleşme

Alfred Adler'in kuramında, aile ve kültürün rolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Aile ve kültür, bireyin kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

Alfred Adler'in kuramında, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

"Özdeşleşme"

"Ödünleme" kavramı Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

"Özdeşleşme"

"Eksiklik Duygusu"nun değişmez olduğu ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

"Üstünlük Çabası"

"Yetişkin yaşamına ulaştıklarında kendilerinin katkısı olmadan da toplumun kendilerine bir yaşam sağlamakla yükümlü olduğuna inanırlar." bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

"Eksiklik Duygusu"

"Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz." ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

"Varoluşsal Terapi"

Alfred Adler'in çocukluk dönemindeki fiziksel zorluklarının etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Fiziksel zorlukları nedeniyle sürekli aşağılık duygusu ve yetersizlik hissi yaşamış, bu da üstün olma çabasıyla sonuçlanmıştır.

Adler'in kuramına göre, hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

Eksiklik duygusu yaşamayan ve toplumun kendisine yaşam sağlama yükümlülüğü olduğuna inanan birey

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

Eksikliği yücelterek üstün olma çabası içinde olmak

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, çeşitli bedensel eksiklikleri, farklılıkları olan kişilerin geliştirdikleri tepkileri ifade eder?

Organ Eksikliği

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Freud, insanların davranışlarının önceden belirlenmiş olduğunu savunmakta, oysa Adler bireyin kendi iradesiyle davrandığını savunmaktadır.

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

'Üstünlük Çabası' insanın kendisini sürekli eksik hissetmesinden kaynaklanır.

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Eksiklik Duygusu', insanın doğasında bulunan ve herkesin deneyimleyebileceği bir durumdur.

Alfred Adler neden 4 yaşına kadar yürüyememiştir?

Raşitizm hastalığından dolayı

Adler, tıp fakültesine kaç yaşında girmiştir?

18

Alfred Adler'in ilkokul ve ortaokul dönemindeki akademik performansı nasıldır?

Vasat bir öğrenci olarak başlamış ancak babasının desteğiyle en iyi öğrenci olmuştur.

Adler'in hangi alanda ihtisas yaptığı bilinmektedir?

Psikiyatri

Freud'u hangi yıl Viyana Psikanaliz Topluluğundan ayrılmıştır?

1911

Alfred Adler'in hangi hastalıktan dolayı ölümden döndüğü belirtilmiştir?

Zatüre

Alfred Adler, hangi topluluğu kurduktan sonra Freud'la bir daha hiç görüşmemiştir?

The Free Psychoanalytic Society

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alana ilgi duyduğu belirtilmiştir?

Sosyalizm

Freud'un kuramındaki gibi organ eksikliğinden değil toplumun kadına güçsüzlük özellikleri atfetmesinden kaynaklanan aşağılık kompleksi hangi terimle ifade edilmiştir?

Feminenlik kompleksi

Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Sosyal ilgi

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

Eksikliği yüceleştirme

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

Carl Rogers'ın danışma süreci

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Üstünlük çabası'

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

'Freudyen kuram daha öncül deterministtir.'

Alfred Adler'in psikiyatri alanında uzmanlaşmasının ardından hangi topluluğa davet edilmiştir?

Viyana Psikanaliz Topluluğu

Alfred Adler hangi yıl Viyana Psikanaliz Topluluğunun başkanı olmuş ve istifa etmiştir?

1910

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

Sosyal ilgi

Alfred Adler'in kuramına göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilir?

Ödünleme

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Kardeşlerin daha güçlü ve yetenekli olarak görülmesi

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Adler'in kuramının daha az determinist olduğuna

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

'Eksiklik duygusunu gidermek'

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'İnsanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi'

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

'Danışan merkezli terapi'

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Adler'in kuramında, insanların örtük bir şekilde kendilerine yönelik eksikliklerini gösterme eğilimi'

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

'Adler'in kuramının daha az determinist olduğuna'

Alfred Adler'in kuramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Adler, kişiliğe bütüncül bir yaklaşım benimsemiştir.

Adler'e göre, eksiklik duygusu hangi durumu getirebilir?

Üstünlük çabası

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

Eksikliği yüceltmek

'Eksiklik Duygusu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Eksiklik duygusu değişmez ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürür.

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

Tahıl tüccarı ve ev hanımı

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Freud'un kuramında determinizm daha baskındır.

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Eksiklik Duygusu'nun değişmez olduğu ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürdüğü durumlar.

'Eksiklik Duygusu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

'Eksiklik Duygusu', insan olmanın doğal bir parçası olarak kabul edilir.

Alfred Adler'in çocukluğunda hangi sağlık sorunuyla karşılaşmıştır?

Raşitizm

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

18

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken ilgilendiği konu hangisidir?

Göz hastalıkları

Alfred Adler'in eğitim hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Babasının desteğiyle sonradan sınıfın en iyi öğrencisi olmuştur.

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

1902'de

Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eden kavram hangisidir?

'Ödünleme'

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

Göz hastalıkları

Alfred Adler'e göre, eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Ödünleme

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Patolojik durumlar

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Özgür irade

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Bedensel eksiklikler

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

Adlerian terapi

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Patolojik durumlar

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Patolojik durumlar

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Özgür irade

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yaratıcı güç, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu kavramlarına odaklanmıştır.

Alfred Adler neden 4 yaşına kadar yürüyememiştir?

Fiziksel engellerden dolayı

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, eksiklik duygusunun insan doğasıyla ilişkilendirilmesini ifade eder?

Eksiklik duygusu

Alfred Adler'in tıp fakültesine giriş yaşı kaç olmuştur?

18

Freud'a göre cinsiyet ayrımının ve biyolojik eksiklik kavramlarının ne kadar önemli olduğu belirtilmiştir?

Çok fazla

Alfred Adler'e göre hangi durum sağlıklı bir kişilik tipidir?

Üstünlük çabası

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

Gestalt Terapi

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Freud'un kuramında determinizm yoktur

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Algısal eksiklikler

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

'Ben' kavramının güçlendirilmesi

Alfred Adler'e göre, aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir kişilik tipidir?

Kendine ve başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak

Alfred Adler'in kuramında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sosyal ilgi kavramını yeterince açıklamaz

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Sosyal ilginin gelişmeye başlaması

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Freud, kişiliği bölünerek anlatır

'Eksiklik duygusunun insan olmakla aynı anlama geldiği' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Çocukluk döneminde yaşanan deneyimler

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Sağlıklı kişilik tipi

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

Bankacı ve tüccar

Alfred Adler, Viyana Psikanaliz Topluluğuna ne zaman davet edilmiştir?

1902'de

Alfred Adler kaç yaşındayken Viyana Tıp Fakültesine girmiştir?

18

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

Kaçınma

'Eksiklik Duygusu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bireyin varoluşunun bir parçasıdır.

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

'Freudyen kuram daha kaderci ve belirlenmiştir.' ifadesine bir zıt anlam taşır.

Alfred Adler'in ailesi hangi mesleklerle uğraşmaktaydı?

Tüccar ve ev hanımı

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi kavram, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi motivasyon kaynaklarını ifade eder?

Yaratıcı güç

Alfred Adler'in tıp fakültesinde okurken hangi alana ilgi duyduğu belirtilmiştir?

Göz hastalıkları

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Adler'in kuramı daha az deterministtir.

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Sosyal etkileşim

'Eksiklik Duygusu'nu nasıl tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

"Eksiklik Duygusu" değişmez ve bireyin ölümüne dek varlığını sürdürür. Ancak, birey çoğu zaman bunun farkında olmaksızın yaşamını sürdürür.

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

"Ödünleme", eksiklik duygusunu yüceleştirerek üstünlük çabasına dönüştürme anlamına gelir.

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Adler'in kuramına göre sağlıklı bir kişilik tipi özelliği değildir?

Sosyal ilişkilerde daima kendini düşünme

Alfred Adler'in kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi eksiklik duygusunun insan doğasıyla ilişkilendirilmesini doğru şekilde ifade eder?

Eksiklik duygusu, toplumun kişiye daha güçsüzlük özellikleri atfetmesinden kaynaklanır.

Alfred Adler'in kuramında hangi kavram, aile ve kültürün rolünü ifade eder?

Sosyal ilgi

Alfred Adler'in kuramında çocukluk döneminde yaşanan bir deneyim olarak kabul edilen aşağılık duygusu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Toplumun kişiye daha güçsüzlük özellikleri atfetmesinden kaynaklanma

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

Freud'un kuramı, çevresel uyaranları göz ardı ederken, Adler'in kuramı bu duruma yol açmaz.

'Adler, danışanın hatırladığı en eski anının genellikle neyle ilişkilendirildiğini öne sürmektedir?'

Çocukluk dönemindeki deneyimlerin yaşam stiliyle ve kurgusal amacıyla ilişkilendirilmesi

'Önemli birer katkı olan yetersizlik duyguları ve üstünlük çabalarının herkeste görülmemesi.' ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Öc alırcasına feminenlik veya tam tersine erkeksi tavırlar'

Alfred Adler hangi alanda ihtisas yapmıştır?

Psikiyatri

Alfred Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Sosyal ilgisi artar

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Üstünlük çabası

Adler'in kuramına göre, hangi durum hastanın yeniden oryantasyonunu ve yeni şeyler öğrenmesini geliştirir?

Sosyal ilgisi artar

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

'Örtük bir şekilde' eksiklik duygusunu vurgulamasına

'Hasta terapist yüz yüze oturur ve psikolojik bir uzaklık yarattığı için arada masa kullanılmaz.' ifadesi hangi terapi yöntemiyle ilgilidir?

Varoluşsal terapi

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Ödünleme' kavramı

'Eksiklik duygusu'nun insan olmakla aynı anlama geldiği ifadesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

'Eksiklik duygusu'nu üstünlük çabasına dönüştürme durumu

'Freudyen kuram daha determinist.' ifadesi Adler'in kuramından farklı olmasına nasıl bir vurgu yapmaktadır?

'Nevrotik semptomları' konusunda içgörü kazanma

'Ödünleme' kavramı, Alfred Adler'in kuramında eksiklik duygusuyla baş etmek için hangi yola başvurulabileceğini ifade eder?

'Eksiklik duygusu'nu üstünlük çabasına dönüştürme durumu

Test your knowledge about Alfred Adler's Individual Psychology with this quiz. Explore the concepts of subjective experiences, inferiority feelings, social interest, and the impact of childhood on adult life.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser