Administering Public Services Online
16 Questions
1 Views
3.8 Stars

Administering Public Services Online

Created by
@RestoredWetland

Questions and Answers

Quina és la principal motivació de la signatura electrònica?

Conformar un espai de seguretat per a les comunicacions

Quin és un dels propòsits de les relacions de confiança en l'administració electrònica?

Garantir l'autenticitat del missatge

Què és l'autenticitat d'un missatge en el context de la signatura electrònica?

Signatura del missatge per l'emissor que permet que el receptor estigui segur de la identitat del remitent

Què representa la propietat de no repudi en el context de la signatura electrònica?

<p>Garantia que l'emissor d'un missatge no pugui negar que l'ha enviat</p> Signup and view all the answers

Per què és important la integritat d'un missatge en el context de la signatura electrònica?

<p>Per certificar que el missatge no s'ha modificat durant la transmissió</p> Signup and view all the answers

Quins són els tres propòsits principals que ha de complir una signatura electrònica?

<p>Autenticitat, integritat i protecció de la privacitat</p> Signup and view all the answers

Per què és important que un emissor pugui enviar missatges a un receptor complint les tres propietats esmentades?

<p>Per garantir que les comunicacions siguin viables i segures</p> Signup and view all the answers

Com evita la signatura digital la possibilitat de repudi per part de l'emissor?

<p>Certificant l'autenticitat del missatge</p> Signup and view all the answers

Quin és un dels aspectes més importants quan es volen fer activitats delicades com les votacions electròniques?

<p>Garantir les tres propietats essencials de la signatura digital</p> Signup and view all the answers

Quin és l'objectiu de l'administració electrònica segons el text?

<p>Millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat del sector públic</p> Signup and view all the answers

Quina és una de les millores més significatives amb l'ús de les tecnologies i d'Internet per part de les administracions públiques segons el text?

<p>La possibilitat d'oferta de l'administració electrònica als ciutadans</p> Signup and view all the answers

Quan va començar Catalunya a apostar pel desenvolupament d'un model d'administració electrònica?

<p>1997</p> Signup and view all the answers

Quin és un dels objectius de l'administració electrònica segons el text?

<p>Millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat del sector públic</p> Signup and view all the answers

Quina és una de les funcions principals de l'administració electrònica segons el text?

<p>Millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat del sector públic</p> Signup and view all the answers

Quin és un dels efectes buscats de l'administració electrònica segons el text?

<p>Millorar la prestació dels serveis als ciutadans, les empreses i les entitats</p> Signup and view all the answers

Quina és una de les característiques positives de l'administració electrònica segons el text?

<p>La millora en la prestació dels serveis als ciutadans, les empreses i les entitats</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser