Quiz
6 Questions
4 Views
3.5 Stars

Quiz

Created by
@SuperTruth

Questions and Answers

Am facal 'CamScanner' air a chleachdadh anns a' teacsa thuirt?

False

Am bi e ceart a ràdh gu bheil 'CamScanner' air a chleachdadh gu tric anns a' teacsa?

False

Am faod 'CamScanner' a bhith na h-uabhasach do chleachdaichean a tha ag iarraidh scanadh de dh'fhothairean a tha gu math fadalach?

False

CamScanner is a popular app for scanning documents.

<p>True</p> Signup and view all the answers

CamScanner allows users to easily scan and digitize documents.

<p>True</p> Signup and view all the answers

CamScanner is primarily used for editing and sharing photos.

<p>False</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

CamScanner App Quiz
9 questions

CamScanner App Quiz

UnrestrictedClavichord avatar
UnrestrictedClavichord
What is CamScanner?
10 questions

What is CamScanner?

WellReceivedVirginiaBeach avatar
WellReceivedVirginiaBeach
Use Quizgecko on...
Browser
Browser